[Untitled]‎ > ‎

18.08.15- அவுஸ்ரேலியா.

posted Aug 17, 2015, 8:02 PM by Unknown user
கள்ளப் படகில் கணவனை ஏற்றிய பின்
அவனின் அழைப்புக்காக
காத்திருந்த மனைவிக்கு வந்தது
வங்கியில் இருந்து கடிதம்..

அவுஸ்ரேலியா அனுப்புவதற்கு 
அடகுவைத்த தாலியின் 
இறுதிக் கடிதம்.

ஆக்கம் : சி.ம.கதன்Comments