03.07.18- மரண அறிவித்தல் அமரர். எதிர்மனசிங்கம் அமராவதி..

posted Jul 2, 2018, 6:15 PM by Habithas Nadaraja
காரைதீவை பிறப்பிடமாகவும் காரைதீவு-01ம் பிரிவை வசிப்பிடமாகவும் கொண்டிருந்த அமரர். எதிர்மனசிங்கம் அமராவதி அவர்கள்  (02.07.2018)ம் திகதி அன்று  காலமானார்.


Comments