06.04.2014- அஞ்சலிகள்..

posted Apr 6, 2014, 8:46 AM by Web Admin
காரைதீவு-10ம் பிரிவைச் சேர்ந்த கந்தையா. இராஜரெட்ணம் (ஓய்வுபெற்ற கிராம சேவக உத்தியோகத்தர்) அவர்களின் மறைவையொட்டி  அவுஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த பிரகதீஸ்வரர் குடும்பத்தினரின் கண்ணீர் அஞ்சலி..


my heartfelt condolences to Late Mr Rajaretnam's family on my behalf as I don't see any other means by which to pass on my feelings.
 
On this sad day I am remembering my young days when we used to congregate near the Nehru Community Centre to play and while away the time. I always valued his guidance and kind words and counselling whenever it was offered. I was one of the ball boys when they played volley ball. He and late Mr Manickavasagar (Post Master's son) were the unofficial guardians for us youngsters of the area. To my knowledge (I may be wrong), we only have Mr Muthulingam surviving among the group of senior relatives and friends of the 1950's who used to congregate near the Community Centre in the good old days. In addition Mr Rajaretnam also succeeded my father as the Village Headman on my fathers retirement (Old 3rd Division).
 
Sad to hear of a wonderful man, "mamanithan" passing away. May God bless his soul and bless him with eternal peace and happiness.

By: Pragatheeswarar - Australiya
Comments