08.09.15- மரண அறிவித்தல்..

posted Sep 7, 2015, 8:03 PM by Liroshkanth Thiru
கல்முனையைப் பிறப்பிடமாகவும் வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட அமரர். குஞ்சித்தம்பி கனகரெத்தினம் 
அவர்கள் 07.09.2015 திங்கட்கிழமை காலமானார்.
Comments