09.06.2013- 31ம் நாள் நினைவஞ்சலி

posted Jun 9, 2013, 1:11 AM by Web Team -A   [ updated Jun 12, 2013, 2:53 AM ]

அமரர்.சிவசம்பு.அருட்சிவம் அவர்களின் 31ம் நாள் நினைவு தினம் அன்னாரது காரைதீவு இல்லத்தில் 08.06.2013 அன்று நடத்தப்பட்டது .

தகவல்:  Sujeevan
 
 
 
காரைதீவு

karaitivunews.com

 
அமரர் .சிவசம்பு அருட்சிவம் அவர்களின் 31ம் நாள் நினைவு நாள் ஆஸ்திரேலியா​விலும் 08.06.2013 அன்று நடத்தப்பட்டது.
 
ஆஸ்திரேலியா
 

karaitivunews.com

Comments