09.09.19- மரண அறிவித்தல் அமரர். செல்வி. நடேஸ்வரராஜன் அக் ஷயா

posted Sep 8, 2019, 5:56 PM by Habithas Nadaraja   [ updated Sep 8, 2019, 5:57 PM ]
காரைதீவை-10ம் பிரிவை பிரிவைச்சேர்ந்த அமரர்.செல்வி.நடேஸ்வரராஜன் அக் ஷயா (07.09.2019)ம் திகதி அன்று  காலமானார்.

Comments