10.03.16- மரண அறிவித்தல்: அமரர்.திரு. சின்னத்தம்பி கோணாமலை.

posted Mar 9, 2016, 5:56 PM by Liroshkanth Thiru
கல்முனையைச் சேர்ந்த அமரர்.திரு.சின்னத்தம்பி கோணாமலை அவர்கள் இன்று 10ம் திகதி காலமானார்.
Comments