11.12.18- முப்பதாவது ஆண்டு நினைவஞ்சலி..

posted Dec 11, 2018, 12:00 PM by Habithas Nadaraja   [ updated Dec 12, 2018, 5:50 PM ]

                                               முப்பதாவது ஆண்டு நினைவஞ்சலி திருமதி சோதியம்மா சபாபதி

பேர் சொல்லும் பிள்ளைகளை பெற்றடுத்து மகிழ்ந்து
பார் போற்றிட வளர்த்து பண்போடு கல்வியை ஊட்டி
ஊர் மெஞ்சிட அவர்களை உயர் பதவிகளில் உயர்த்தி
மார்தட்டி வாழ்ந்திருந்த மாண்மிகு எம் மாதாவே
மண்லுலகு விட்டு நீ பிரிந்து ஆண்டுகள் முப்பதுதானாலும்
மறையாது தாயே உன் நினைவுகள்..

                                                                         என்றும் அன்புடன் மகன் சபாபதி கணேசராசா லண்டன்
Comments