11.12.19- முப்பத்தொராவது ஆண்டு நினைவஞ்சலி திருமதி சோதியம்மா சபாபதி

posted Dec 10, 2019, 7:32 PM by Habithas Nadaraja

முப்பத்தொராவது ஆண்டு நினைவஞ்சலி திருமதி சோதியம்மா சபாபதி

பேர் சொல்லும் பிள்ளைகளை பெற்றடுத்து மகிழ்ந்து
பார் போற்றிட வளர்த்து பண்போடு கல்வியை ஊட்டி
ஊர் மெஞ்சிட அவர்களை உயர் பதவிகளில் உயர்த்தி
மார்தட்டி வாழ்ந்திருந்த மாண்மிகு எம் மாதாவே
மண்லுலகு விட்டு நீ பிரிந்து ஆண்டுகள் முப்பதுதானாலும்
மறையாது தாயே உன் நினைவுகள்..

       என்றும் அன்புடன் குடும்பத்தினர்
Comments