13.05.2013- மரண அறிவித்தலின் மேலதிக விபரம்

posted May 13, 2013, 3:30 AM by Web Team -A

மரண அறிவித்தலின் மேலதிக விபரம்

 

காலம் சென்ற அமரர் சிவசம்பு அருட்சிவம் அவர்களின் இறுதி அஞ்சலி 16.05.2013 வியாழன் அன்று டென்மார்க் நேரப்படி பி .ப 1.00- 5.00,(இலங்கை நேரப்படி பி .ப 5.00- 9.00) டென்மார்க் இல் நல்லடக்கம் செய்யப்படு​ம் என்பதை அறியத்தருகி​ன்றோம் .

தகவல் :சுஜீவன் 

 

Comments