15.03.2014- 31ம் நாள் நினைவஞ்சலி

posted Mar 15, 2014, 7:03 AM by Unknown user
கடந்த 15.02.2014 அன்று அமரான
அமரர் திரு.வீரக்குட்டி.பேரின்பராஜா  அவர்களது
31ம் நாள் நினைவுதினம்.
 17.03.2014
அன்னாரது இல்லத்தில் நினைவுகூரப்படுகின்றது.
தகவல்: அன்னாரின் குடும்பத்தினர்
 
 
Comments