15.11.2012 - மரண அறிவித்தல்

posted Nov 15, 2012, 12:14 AM by Web Team -A   [ updated Jan 28, 2013, 1:49 AM ]

திரு.கந்தையா.சோமசுந்தரம்  அவர்கள் 14.11.2012 அன்று காலமானார்.
 

அன்னார் கந்தையா.சாம்பசிவம்  (Paper Factory) அவர்களின் சகோதரராவார்.
தகவல்: குடும்பத்தினர்.
 
 
 
 
Comments