18.03.17- மரண அறிவித்தல் - அமரர். சுந்தரம் பெருமையினார் ..

posted Mar 17, 2017, 9:17 PM by Habithas Nadaraja
காரைதீவு -  07ம் பிரிவைச் சேர்ந்த அமரர் திரு. சுந்தரம் பெருமையினார் (பொஸிஸ்  உத்தியோகத்தர் 
(17.03.2017) அன்று காலமானார்.                    

Comments