19.06.20- மரண அறிவித்தல் அமரர் திருமதி சீனித்தம்பி கண்ணம்மை

posted Jun 19, 2020, 10:21 AM by Habithas Nadaraja   [ updated Jun 19, 2020, 10:27 AM ]
காரைதீவை-6ம் பிரிவை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட அமரர் திருமதி சீனித்தம்பி கண்ணம்மை 19.06.2020ம் திகதி அன்று  காலமானார்.
Comments