20.05.2013- ஆழ்ந்த இரங்கல்..

posted May 20, 2013, 5:00 AM by Web Team -A

திரு.ராஜேந்திரம் சிவநாதன் (சிவா ), காரைதீவு.07 அவர்களுக்கு 2003 A/L Social Association அவர்களின்  இரங்கல் மடல்.

Our member JeyanthaKumari's brother Rajenthiram.Sivanathan passed away on 17.05.2013
our deepest condolence.

Info. 2003 A/L Social Association
 
Comments