22.02.15- இதயாஞ்சலி..

posted Feb 21, 2015, 6:54 PM by Liroshkanth Thiru
வீ.கிருஸ்னமூர்த்தி அவர்களின் அமரத்துவமடைத்த அன்புத் தந்தை சிதம்பரபிள்ளை வீரக்கத்தி அன்னாருக்கு எமது karitivunews.com சார்பில் விழிநீர் அசலியை சமர்பிக்கின்றோம்.

நன்றி. சஜீத்


Comments