23.01.16- 1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: அமரர்.யுகராஜா லக்ஸ்சனா..

posted Jan 23, 2016, 8:08 AM by Liroshkanth Thiru
கடந்த 23.01.2015 அன்று அகால மரணமடைந்த மரர்.யுகராஜா லக்ஸ்சனா அவர்களின் 1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி 
இன்று 23ம் திகதி அன்னாரது இல்லத்தில் இடம்பெற்றது.


Comments