23.06.15- 25ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி..

posted Jun 23, 2015, 4:27 AM by Unknown user   [ updated Jun 23, 2015, 4:29 AM ]
25ம் ஆண்டி நினைவில் அமரர் கந்தசாமி இராசசிறி. மண்ணில் 1974.02.05  விண்ணில் 1990.06.21


Comments