26.02.2013 - மரண அறிவித்தல்

posted Feb 25, 2013, 11:13 AM by Web Team -A   [ updated Feb 25, 2013, 11:56 PM ]
காரைதீவைப் பிறப்பிடமாகவும் கல்முனை-02 ஐ வசிப்பிடமாகவும் கொண்டிருந்த அமரர். கதிரேசபிள்ளை - கணபதிப்பிள்ளை அவர்கள் 25.02.2013 அன்று காலமானார்.

 
 
 
 

 
Comments