28.10.15- மரண அறிவித்தல் அமரர்.த.செல்லத்துரை.

posted Oct 28, 2015, 9:45 AM by Liroshkanth Thiru   [ updated Oct 29, 2015, 10:17 PM by Unknown user ]
காரைதீவு 07ம் பிரிவு விஸ்ணுவித்தியாலய வீதியைச் சேர்ந்த அமரர்.திரு.தம்பியப்பா செல்லத்துரை அவர்கள் 
28.10.2015 அதாவது இன்று இரவு இறைபதமடைந்தார்.

மேலதிக தகவல்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்..

Comments