29.05.20- 21ம் ஆண்டு நினைவு தினம் (29.05.2020) அமரர். முத்துலிங்கம் கணேசகுமார்.

posted May 28, 2020, 6:55 PM by Habithas Nadaraja
21ம் ஆண்டு நினைவு தினம் (29.05.2020) அமரர். முத்துலிங்கம் கணேசகுமார்.

தரணி விட்டு நீ மறைந்து
தசாப்தங்கள் இரண்டானாலும்
மறையாது என்றும் மறக்கொணாது
மறவனே! உன் தீர நினைவுகள்.

நீங்கா நினைவுகளுடன்..
- குடும்பத்தினர். -


Comments