29.10.2012- முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

posted Oct 29, 2012, 1:01 AM by Web Team -A   [ updated Jan 28, 2013, 1:49 AM ]

29.10.2012- அமரர் திரு.இளையதம்பி.வினாயகமூர்த்தி, முன்னாள் கிராமாட்சி மன்றத் தலைவர்.

அவர்களின் முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி.
 
 

karaitivunews.com

 
photos by S.Priyatha​rsan
Comments