30.05.15- 16வது ஆண்டு நினைவஞ்சலி

posted May 29, 2015, 9:21 PM by Unknown user

 அமரர். முத்துலிங்கம் கணேசகுமார் (ராசிக்)
மண்ணில்..... 2014.11.21 விண்ணில்..... 1999.05.29

நீர் கொண்ட கொள்கைகள் ....
நிறைவேறாமல் போகுமென்றோ....
தடம்மாறும் இவ்வுலகில்....
நிலைத்திருக்க முடியாமல்....
நீர் சென்ற பாதையினை.....
மாற்றியமைத்து....
விண்ணுலகம் சென்றாயோ....
நீர் எமைவிட்டுப் பிரிந்தாலும்..
உம் நினைவுகள் ஒருபோதும் .....
எமைவிட்டுப் பிரியாது .....

இவ்வண்ணம்
குடும்பத்தினர்
விவேகானந்தா வீதி,
காரைதீவு 01 (கி.மா)

Comments