03.08.2012- இறுதி அஞ்சலி புகைப்படங்கள்

posted Aug 3, 2012, 2:36 AM by Web Team -A   [ updated Jan 28, 2013, 1:49 AM ]
  கடந்த 22.07.2012 அன்று கனடாவில் காலமான 

திருமதி.இரத்தினேஸ்வரி.சிவநாதபிள்ளை அவர்களின்

24.08.2012 ல் இல் நிகழ்ந்த இறுதி நிகழ்வுகள் குறித்த புகைப்படங்கள்.

அனுப்பியவர்:
Jehatheeswaran Kanapathipillai


karaitivunews.com

 

 

 

 

Comments