காரைதீவு 6ம் பிரிவைச்சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற இலங்கை போக்குவரத்து சபை ஊழியர் அமரர். வைரமுத்து அவர்களின் இறுதிச்சடங்கு நிகழ்வு.

posted Dec 3, 2011, 9:48 AM by Web Admin   [ updated Jan 28, 2013, 1:49 AM by Web Team -A ]
காரைதீவு 6ம் பிரிவைச்சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற இலங்கை போக்குவரத்து சபை ஊழியர் அமரர். வைரமுத்து அவர்களின் இறுதிச்சடங்கின்போது இடம்பெற்ற நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு...

படம்: கிருபன்


Comments