மரண அறிவித்தல்.

posted Jul 5, 2012, 12:35 PM by Unknown user   [ updated Jan 28, 2013, 1:50 AM by Web Team -A ]
 

05.07.2012  அன்று திரு.கந்தையா.சாம்பசிவம்- காரைதீவு.04 அவர்கள் காலமானார்.


 
அன்னார் திரு.விநாயகமூர்த்தி (G.S)  அவர்களின் சகோதரர் ஆவர். மேலதிக விபரம் மீண்டும் அறிவிக்கப்படும்.

 
Comments