நண்பனின் ஆத்மா சாந்தி அடைய பிரார்த்திப்போம்!

posted Jul 31, 2012, 5:56 AM by Web Team -A   [ updated Jan 28, 2013, 1:50 AM ]

நண்பனின் குடும்பத்துக்கு எங்களின்  ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.

நண்பனின் ஆத்மா சாந்தி அடைய பிரார்த்திப்போம்!

வருத்தத்துடன்…..

நண்பன்.
Comments