23.02.20- காரைதீவு மீனவர்களின் மகாசிவராத்திரி கொண்டாட்ட நிகழ்வுகள்..

posted Feb 22, 2020, 6:14 PM by Habithas Nadaraja

மகாசிவராத்திரி விரதத்தினை முன்னிட்டு காரைதீவு மீனவ சமூகம் வழமை போல இம்முறையும் பாரம்பரிய முறைப்படி தங்களது மீன்பிடி தொழிலுக்கு பயன்படுத்தும் உபகரணங்ளுக்கும் கடல் அன்னைக்கும் நன்றி செலுத்தும் முகமாக பூசை வழிபாடுகளை மேற்கொண்டனர்.
21.02.20- விபுலானந்தா மத்திய கல்லுரியின் சஞ்சிகையில் இணைக்கப்படவுள்ள பெயர் விபரம்..

posted Feb 20, 2020, 7:54 PM by Habithas Nadaraja   [ updated Feb 20, 2020, 8:25 PM ]


காரைதீவு விபுலானந்தா மத்திய கல்லுரியில் கல்வி கற்று பல்கலைகழகத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டு சென்றவர்களின் விபரங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ் விபரங்கள் பாடசாலையினால் வெளியிடப்படவுள்ள சஞ்சிகையில் இணைக்கப்படவுள்ளது.இப் பெயர்பட்டியலில் ஏதேனும் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் ஏனின் இவ் தொலைபேசி இலக்கத்துடன் தொடர்வு கொள்ளவும்.

தொலைபேசி இலக்கம் 0755471856Admission To Various Universities From Our School
S.NoYear 2000Name Of Students Faculty

01.                           1980                               N.Kugathas                                           Physical Science

02.                            1980                              P.Thayanithy                                         Physical Science

03.                            1980                               S.Thiruchelvam                                    Commerce

04.                            1981                               T.Perinparajah                                      Biological Science

05.                             1981                              T.Nesarani                                             Physical Science

06.                             1981                               T.Kirinivasan                                         Physical Science

07.                             1981                                N.Kalaimathy                                       Physical Science

08.                             1982                                 S.Pusparani                                         Dental

09.                             1982                                 V.Vasanthathithan                                Arts

10.                             1983                                S.Shanthiravasanthy                            Physical Science

11.                             1983                               K.Maheswaran                                        Biological Science

12.                             1983                                 K.Jeyagowri                                          Biological Science

13.                             1983                                 R.Rajini                                                Biological Science

14.                              1983                               M.Kundrakumaran                              Commerce

15.                              1983                               K.Thevamohan                                    Commerce

16.                              1983                                T.Prabaharan                                             Arts

17.                              1983                              S.Thevathas                                                 Arts

18.                              1983                              K.Yogeswaran                                              Arts

19.                              1983                              T.Gowrikanthan                                            Medicine

20.                              1983                               S.Manimaran                                               Arts

21.                             1983                               T.Thangavel                                                    Arts

22.                             1983                                S.Thevarajah                                                 Arts

23.                             1983                             P.Pathmanathan                                             Arts

24.                             1983                               R.Kalaivani                                                    Arts

25.                             1983                               T.Santhakumari                                            Arts

26.                             1984                              M.Kalamani                                                    Arts

27.                             1985                               M.Sotheewary                                                Arts

28.                             1986                             R.Rajeswary                                               Bio Science

29.                             1987                             P.Kugathasan                                            Commerce

30.                              1987                             T.Gnanavinthan                                        Engineering I

31.                              1987                             R.Ravichandran                                      Engineering I

32.                              1987                            T.Sriram                                                  Physical Science

33.                              1988                             K.Thadshanamoorthy                          Physical Science

34.                              1988                             V.Jeevarani                                                Medicine

35.                              1988                              V.Kulendran                                           Commerce

36.                              1989                              T.Kangatharan                                       Medicine

37.                              1989                              T.Vijeyakumary                                      Medicine

38.                              1990                              P.Rasamohan                                        Engineering

39.                              1990                             R.Rathidevi                                                  Medicine

40.                              1990                            V.Vijeyaretnam                                             Commerce

41.                              1990                           Y.Umashankaran                                       Bio Science

42.                              1991                            G.Jamunadevi                                          Commerce

43.                              1991                          N.Sivalingam                                             Engineerin

44.                               1992                         V.Arulkumaran                                   Physical science

45.                              1992                          U.Uthayasunthar                                   Engineering

46.                               1992                        U.Uthayasrithar                                     Bio Science

47.                              1992                          E.Uthayakumar                                        Medicine

48.                             1992                           T.Ravichanthiran                                   Commerce

49.                              1992                         T.Balachandren                                           Art

50.                              1993                           P.Piratheepan                                  Physical science

51.                              1993                       R.Rathnakumar                                   Physical science

52.                              1994                        S.Eilango                                                 Medicine

53.                              1994                      M.Arasartnam                                        Commerce

54.                             1994                        R.Sathyavani                                              Arts

55.                             1995                        S.Geethanjali                                                Arts

56.                             1996                         V.Varothayan                                          Engineering

57.                            1996                        S.Amirthananthan                                    Engineering

58.                            1996                       N.Piremakanthan                                    Engineering

59.                            1996                      A.Umamakeshan                                     Physical science

60.                           1996                       T.Srishanthini                                             Engineering

61.                           1996                       R.Sukumari                                                 Physical science

62.                          1996                        S.Subajini                                                    Bio Science

63.                          1996                       M.Sathyanantham                                       Commerce

64.                         1996                       A.Alakanantham                                                Arts

65.                         1996                       K.Thayamathi                                           Physical science

66.                         1996                       T.Vijayavani                                              Physical science

67.                         1996                       V.Inthrakumar                                              Commerce

68.                          1997                        S.Logeswaran                                    Quantity Surveying

69.                          1997                         S.Sathyakumar                                              Arts

70.                          1997                          S.Rajendiran                                               Arts

71.                          1997                        T.Prathees                                                      Arts

72.                          1998                          N.Supatheeepan                                  Physical science

73.                         1998                            T.Jenanthini                                            Engineering

74.                          1998                           T.Tharsinidevi                                       Bio Science

75.                         1998                           S.Atputhananthan                                 Physical science

76.                        1998                             V.Jegathas                                              Engineering

77.                        1998                             A.Sanjeevan                                            Physical science

78.                        1998                            V.Sritharan                                             Physical science

79.                        1999                            S.Thanuraj                                                  Engineering

80.                       1999                             V.Rajakumar                                             Engineering

81.                      1999                               S. Rameskumar                                     Agri. Science


2000 BATCH

01.    D.Umashankar                                               Dental
02.    A. Partheepan                                                Physical science
03.    S.Uthayakumar                                               Physical science
04.    T.Vinayagamoorthi                                          Commerce
05.    S.Thiruprakasam                                             Management
06    K. Jayavathani                                                    Commerce
07.  T. Thayakaran                                                  Physical science
08.  Y. Mohanakanth                                               Physical science


2001 BATCH


01.    V. Sureshkumar                                     Engineering
02.    S. Sulaxhan                                              Engineering
03.    T. Kankayaliyan                                     Veternary Science
04.    V. Thadchajini                                        Bio.Science
05.    R. Rathika                                                Bio.Science
06.    N. Piratheepan                                        Phy.Science
07.    S. Bahirathy                                             Phy.Science
08.    V. Rajanikanth                                        Phy.Science
09.    S. Jayavathani                                          Arts
10.    R. Krishnamalini                                      Arts
11.    S. Siveswary                                              Arts


2002 BATCH

01.    Y. Gopikanth                                 Phy. science
02.    T. Aruna                                         Phy. science
03.    M. Thanushiya                              Bio.science
04.    V. Vijay                                            Phy.science
05.    S.  Arulnathan                               Phy.science
06.    M. Ajanthan                                   Commerce2003 BATCH

01.    S. Rathiv                                       Engineering
02.    N. Suthamathi                               B.S.C [Agri]
03.    R. Srisaraniya                                Arts
04.    P. Vinojini                                        Arts


2004 BATCH


01.    S.. Suranuthan                                     Physical science
02.    M. Nirupa                                               Biological science
03.    M. Sanjeev                                             Biological science
04.    S. Sivakala                                                     Arts
05.    S. Krishanth                                                   Arts
06.    M. Perasikala                                                Arts
07.    S. Sisiliya                                                       Arts
08.    K. Shathisekaran                                          Arts
09.    M. Kusenthini                                                Arts
10.    S. Tamilini                                                     Arts


2005 BATCH


01.    A. Lingeswaran                            Engineering
02.    A. Sathiyavani                               Engineering
03.    G. Thamilselvan                          Engineering
04.    F. Newtanishanth                        Phy.Science
05.    T. Jeyaraj                                     Phy.Science
06.    V.Premavakini                              Commerce
07.    V. Kirija                                           Arts
08.    N. Suvitharaji                                 Arts


2006 BATCH

01.    M. Kajany                                  Engineering
02.    P. Kethees                                Phy. Science
03.    N. Senthooran                          Phy. Science
04.    G. Arunaj                                    Phy.Science
05.    V. Sinthuja                                   Bio.Science
06.    B. Anuja                                            Arts


2007 BATCH

01. M. Kethuja                     Medicine
02. G. Thuvaraga                Medicine
03. B. Lojini                          Medicine
04. J. Suhirtharan                Phy. science
05. K. Thileepan                  Bio Science
06. N. Varanya                        Physical Science
07. K.Megatharshana            Bio Science
08. K. Thushyanthan                 Arts
09. S.Paviththiran                       Arts
10. B. Suhethana                       Arts
11. S. Nireka                               Arts
12. S. Losana                             Arts
13. P. Kokulatharsini                 Arts
14.K. Kinthusha                         Arts

2008 BATCH

01.    M. Pratheep               Engineering
02.    S. Suthan                    Phy Science
03.    M. Mathiraj                   Phy Science
04.    S. Arunan                      Phy Science
05.    K. Thajakkirupan        Phy Science
06.    S.Saranya                    Phy Science
07.    S. Soujanya                Commerce
08.    K. Jeevarathy                 Arts
09.    J. Lojana                         Arts
10.    U. Kirupanchana           Arts
11.    R. Yuhenitha                   Arts
12.    L. Lojini                          Arts
13.    J. Vinothini                    Arts
14.    P. Palakumari              Arts
15.    M. Vanaja    `                Arts
16.    B. Niroja                       Arts
17.    S.Kishanthy                 Arts

2009 BATCH

1.    B. Premini                   Engineering
2.    S. Yaksana                   Engineering
3.    A. Ajantha                     Medical Laboratory Science
4.    J.  Janani                     Physiotherapist in science
5.    S. Keerththanan            Bio Science
6.    A. Nilojini                        Phy Science
7.    R. Mohanaraj               Computer Science
8.    R. Kokularathy               Agri Science
9.    V. Kiruthika                        Arts
10.    K. Tharshini                   Arts
11.    V. Sivajini                        Arts
12.    T. Kopinath                      Arts
13.    S. Kajenthiran                 Arts
14.    U. Subaraj                       Arts
15.    S. Suhirtha                      Arts


2010 BATCH

01.R. Thushanthan            Engineering
02.A. Gowthaman               Engineering
03.C. Shalini                         Medicine
04.B. Kunalini                      Bio. Science
05.T. Ramaniya                    Bio. Science
06.P. Menaka                                 Arts
07.Y. Sinthuja                                 Arts
08.M.F. Kulos Nagananthini       Arts
09.J. Libiraj.                                    Arts
10. R. Sujitha                                 Arts
11. J. Lipiraj                                    Arts
12. K. Pijani                                    Arts

2011 BATCH

01.V. Rajamohan                  Engineering
02.M. Sahanuja                      Medicine
03.K. Kugarani                      Siththa  Medicine
04.M. Nirjana                          Bsc.in nursing
05.S. Nillaxsana                      Phy.Science
06.V. Jothika                             Bio.Science
07.Y. Thujanthika                    Phy.Science
08.M. Laxsitha                          Bio.Science
09.A. Tharsana                        Bio.Science
10.B. Mahinthan                     Surveying.Science
11.V. Sathiyamaran                     Arts
12. J. Thivya                                  Arts
13. K. Mayoori                               Arts
14. P. Nilaxsana                            Arts
15. K. Anothkanth                          Arts
16. K. Jeyarajah                            Arts
17. N. Tharmitha                           Arts
18. S. Jeyanalini                            Arts
19. N. Vinothini                              Arts
20. S. Jenana                                Arts
21. S. Divasini                               Arts
22. P. Rajalogini                            Arts
23. S. Thanusiya                           Arts2012 Batch

1.    T. Thinojah                  Engineering
2.    S. Prasanya                Medicine
3.    K. Rahulan                  Phy Science
4.    S. Thivya                      Bio Science
5.    M. Kajayini                       Arts
6.    P. Nirojini                         Arts
7.    T. Nirojini                         Arts
8.    P. Jeevitha                       Arts
9.    S. Kirija                            Arts
10.    M. Panuga                    Arts
11.    Theiventhiran               Arts
12.    V. Kumuthini                Arts
13.    N. Kiruja                      Arts
14.    P. Vithursana              Arts
15.    T. Papitha                    Arts
16.    R. Nitharsana            Arts
17.    S. Kajani                    Arts
18.    E. Kirustika                Arts
19.    M. Sinthiya                  Arts
20.    N. Jinojika                   Arts
21.    S. Dilani                      Arts
22.    R. Suganiya               Arts
23.    T.Kirushanthini          Arts
24.    Sasiveni                      Arts
25.    Yalini                           Arts2013 Batch

1.    L. Lenushaa                Medicine
2.    R. Keerthika                Medicine
3.    R. Nishanthan            Engineering
4.    J. Suhanya                  Engineering
5.    T. Suganiyah              Engineering
6.    K. Thanushan            Engineering
7.    N. Niveshanthini        Engneering
8.    U. Danuska               Engineering
9.    J. Mithulan                  Phy Science
10.    V. Lojanan                 Bio Science
11.    J. Jeyaruban                    Arts
12.    S. Natheeshtharan        Applied science
13.    N. Sharanya                      Arts
14.    P. Kethuja                           Arts
15.    K. Thusahanthini              Arts
16.    P. Dilaxi                               Arts
17.    J. Jiniththa                          Arts
18.    V.Kajaniya                           Arts
19.    P.Sasika                              Arts


2014 Batch


1.    Y. Papitha                         Medicine
2.    S. Delaksana                  Unani Medicine
3.    T. Thaxika                         Unani Medicine
4.    K. Vinothika                       Bio.Science
5.    J. Vivek                               Bio. Science
6.    N. Dilaxan                         Food Science & tec
7.    S. Lojanthan                      Phy.Science
8.    V. Sanjeevan                      Phy.Science
9.    S.Vinoth                               Phy.Science
10.    L. Kirusahayini                 Phy.Science
11.    S. Kirushanthini               Bio.Science
12.    M. Mohanarathan            Phy.Science
13.    T. Sinthujan                      Phy.Science
14.    S. Thanushiya                     Arts
15.    P. Sinthuja                            Arts
16.    T. Pirasanthini                     Arts
17.    T.  Kishanika                        Arts
18.    Y. Pirilaxana                         Arts
19.    J. Kirushika                         Arts
20.    P. Pavitha                             Arts
21.    K. Rabekshalini                Arts
22.    K. Thuzanthan                   Arts
23.    S. Laxshiga                        Arts
24.    L. Shejanu                           Arts2015 Batch

1.    N. Lojitha                  Medicine
2.    P. Inthuja                   Medicine
3.    L. Kinosha                Medicine
4.    S. Vinuja                     Engineering
5.    K. Gamsavi                Engineering
6.    T. Kiniththa                 Computer Information System
7.    P. Anojitha                   Unani Medicine
8.    N. Niverthika                Veternary Science
9.    N. Gayathri                     BSC in Nursing
10.    V. Bramiyah                Agriculture Science
11.    P. Luvenishanth            Statics
12.    V.Sathudsa                   Bio.Sceince
13.    S. Diluxana                   Phy.Science
14.    G. Vithursan                  Phy.Science
15.    T. Yakshalini                  Management
16.    V. Tharsan                           Arts
17.    S. Kajalini                            Arts
18.    N. Vijitha                              Arts
19.    S. Suman                            Arts
20.    T. Pirasanthini                    Arts
21.    K. Kiruthika                         Arts
22.    P. Jeyatheepan                   Arts
23.    K. Janoshkanth                  Arts
24.    L. Sathyalini                        Arts
25.    N. Vithushiya                      Arts
26.    T. Kirushanth                     Arts
27.    E. Kirupakaran                  Arts


2016 Batch


1.    R. Puvilaxan               Medicine
2.    T. Sinthuvarshi           Medicine
3.    L. Pirasanthiya          Engineering
4.    N. Sinthuja                Engineering
5.    T. Nivethithan           Engineering
6.    T. Diruksa                      Law
7.    S. Piriyanka                Phy Science
8.    M. Vasanthalayan      Phy.Science
9.    N. Thinuksan             Phy Science
10.    T. Kirishand             Phy Science
11.    P. Laxika                    Phy Science
12.    G. Jenigshan            Phy Science
13.    T.Kinthusan            Applied Science
14.    S. Tharsika                     Arts
15.    K. Tharsika                     Arts
16.    S. Hinthuza                     Arts
17.    R. Diluksan                     Arts
18.    R. Thevapriya                Arts
19.    K. Dinosan                    Arts
20.    P. Thapothini                  Arts
21.    N. Lutharsan            Engineering Technology


2017 Batch

1.    S. Mythri                       Medicine
2.    T. Kobinath                   Medicine
3.    R. Dacksika                Medicine
4.    R. Kethuja                     Engineering
5.    T. Pakeetharan            Engineering
6.    V. Thilaksan                Agri Science
7.    S. Viveka                       Bio Science
8.    M. Illakkiya                     Bio Science
9.    N. Tharaka                     Phy Science
10.    N. Premitha                 Phy Science
11.    S. Yathurshini              Phy Science
12.    K. Vanushan                Phy Science
13.    P. Laxsika                     Phy Science
14.    Y. Laksikka                   Bio System Technology
15.    V. Kuharani                   Bio System Technology
16.    S. Sanujan                   Engineering Technology
17.    P. Saraniya                   Computer Science
18.    S. Arthika                        Arts
19.    K. Thanuja                     Arts
20.    K. Kumuthini                  Arts
21.    P. Sajinika                      Arts
22.    S. Kajanika                    Arts


2018 Batch

1.    M. Sobana                Engineering
2.    T. Rusanya                Engineering
3.    K. Indushan                Medicine
4.    S. Kumaran                Medicine
5.    A. Kiruksika                Medicine (Unani)
6.    D. Vithiyasini                Sitha Medicine
7.    M. Thaksvikan            Quantity Surveying
8.    K. Tharshika                Computer Science
9.    T. Lutharshan            Computer Science
10.    R. Sathujan                 Statics
11.    S. Mithurja                    BSc. Nursing
12.    T. Logika                      Phy.Science
13.    P. Dilusanth                Phy.Science
14.    J. Yogapriyan              Phy.Science
15.    G. Thanusana            Bio.Science
16.    S. Keerthika                Arts
17.    K. Roji                          Arts
18.    Y. Priya                          Arts
19.    V. Lenuja                      Arts
20.    P. Keerthana                Arts


2019 Batch

1.    S. Ranuja                        Medicine
2.    S. Logaramanan            Medicine
3.    P. Yasokaran                   Engineering
4.    J. Mathusagan               Engineering
5.    R. Muhurthana                Engineering
6.    S. Tharanitha                     Arts
7.    G. Dharsika                        Arts
8.    E. Sajitha                             Arts
9.    T. Vithursika                        Arts
10.    V. Ketharan                         IT2020 இல் பல்கலைக்கழகத்திற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் மாணவர்கள்

Science stream
01. N. Printhapan
02. R. Hamshajini
03. T. Thanushika
04. S. Kirushana
05. R. Kiruthija
06. T. Dayaanu
07. T. Kishani
08. S.Thanojan
09. M. Kajan
10. M. Disanth
11. K. Shahana
12. D. Siromy
13. N. Kirustika

Arts stream
01. J.Thadshalini (Dance)
02. U.Gayathiri
03. Y.Logana
04. G.Thamilnila  (Music)
21.02.20- 20 ஆண்டுகளுக்குப்பின் இடம்பெற்ற இல்ல விளையாட்டுப்போட்டி..

posted Feb 20, 2020, 5:50 PM by Habithas Nadaraja   [ updated Feb 20, 2020, 6:09 PM ]

காரைதீவு சண்முகா மகா வித்தியாலயத்தின் பாடசாலை மட்ட இல்ல விளையாட்டுப்போட்டி 20 ஆண்டுகளுக்குப்பின் இந்த ஆண்டு பாடசாலை அதிபர் திரு. S.மணிமாறன் தலைமையில் (13.02.2020)மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது..

15.02.20- இ.கி.மிசன் இலங்கைத் தலைவர்சுவாமி அக்ஷராத்மானந்த ஜீ காரைதீவு விஜயம்..

posted Feb 15, 2020, 1:07 AM by Habithas Nadaraja   [ updated Feb 15, 2020, 1:13 AM ]

உலகளாவிய இராமகிருஸ்ணமிசனின்இலங்கைக்கான தலைவர் ஸ்ரீமத் சுவாமி அக்ஷராத்மானந்தஜீ மஹராஜ் (12.02.2020)மாலை காரைதீவுக்கு விஜயம் செய்தார்.

அவருடன் இ.கி.மிசனின்மட்டு.மாநில மேலாளர் ஸ்ரீமத் சுவாமி தக்ஷயானந்த ஜீ உதவி மேலாளர் ஸ்ரீமத்சுவாமி நீலமாதவனானந்தா ஜீஆகியோரும் விஜயம் செய்தனர்.

அவர்கள்கண்ணகைஅம்மனாலயத்தில் வரவேற்கப்பட்டு விசேடபூஜையுடன்அங்கிருந்து அம்மனின் திருவுருவப்படத்துடன்காரைதீவில் அண்மையில் மூடப்பட்ட இ.கி.மிசன்சாராதா சிறுமியரில்லத்திற்கு விஜயம் செய்தனர்.

அங்கு அம்மனின் திருவுருவப்படம் வைத்து தீபாராதனைகாட்டப்பட்டுபுஸ்பாஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.
தொடர்ந்து மிசன்பக்தர்கள்மத்தியில் இலங்கைத்தலைவர் ஸ்ரீமத் சுவாமி அக்ஷராத்மானந்த ஜீ உரையாற்றினார்.

இ.கி.மிசன்செயற்பாடுகள் இங்கு தொடர்ந்து நடைபெறும்.அதற்கு காரைதீவூர் மக்கள்யாவரும் பூரண உதவி ஒத்தாசை வழங்கவேண்டும் எனக்கேட்டுக்கொண்டார்.

பின்பு சுவாமி விபுலாநந்த அடிகளார் பிறந்த இல்லத்திற்கு விஜயம்செய்து அங்கு மணிமண்டபத்தில் விசேட கலந்துரையாடலும் இடம்பெற்றது.

(காரைதீவு  நிருபர்)

15.02.20- அம்பாறை அறநெறி மாணவர்க்கு யோகாசன பண்ணிசை பயிற்சி நெறி ..

posted Feb 15, 2020, 1:03 AM by Habithas Nadaraja

இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் 16அறநெறி வகுப்பு மாணவர்களுக்கு யோகாசனப்பயிற்சி வகுப்புகளும்  10 பண்ணிசை வகுப்புகளும் ஆரம்பித்துவைக்கப்பட்டுள்ளன.

திணைக்களத்தின் அம்பாறை மாவட்ட இந்து கலாசார உத்தியோகத்தர் கு.ஜெயராஜி மாவட்டத்திலுள்ள பிரதேசம்தோறும் சென்று இவ்வகுப்புகளை அங்குரார்ப்பணம் செய்துவருகிறார்.திணைக்களப்பணிப்பாளர் அருள்.உமாமகேஸ்வரன் இவ்வகுப்புகளை எதிர்வரும் 21ஆம் திகதி பார்வையிடவிருக்கிறார்.

அறநெறி மாணவர்கள் நீண்டகாலத்திற்குப்பிறகு இவ்வகையான யோகா பண்ணிசை போன்ற வகுப்புகளில் ஆர்வமாக ஈடுபட்டுவருவதைக்காணலாம்.

மாவட்டத்திற்கான இந்துகலாசார கற்கைகள்  நிலையம் சுவாமி விபுலாநந்தர் பெயரில் காரைதீவு சுவாமி விபுலாநந்த மணிமண்டப வளாகத்தில் அமையப்பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.


காரைதீவு நிருபர்

15.02.20- பாலையடி வாலவிக்னேஸ்வரர் ஆலயத்தில் மகாகும்பாபிசேக அன்னதான நிகழ்வு..

posted Feb 15, 2020, 12:57 AM by Habithas Nadaraja   [ updated Feb 15, 2020, 12:58 AM ]

வரலாற்றுப்பிரசித்திபெற்ற காரைதீவு ஸ்ரீ பாலையடி வாலவிக்னேஸ்வரர் ஆலயத்தின் ஆறாவது புனராவர்த்தன அஸ்டபந்தன மகாகும்பாபிசேகம்   07.02.2020ஆம் திகதி  சுபவேளையில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

கும்பாபிசேக நிகழ்வினை தொடந்து அன்னதான நிகழ்வு ஆலய நிர்வாகத்தின் ஏற்பாட்டில் மிகவும் சிறப்பாக இடம்பெற்றது.
15.02.20- காரைதீவு ஸ்ரீ பாலையடி வாலவிக்னேஸ்வரர் ஆலயத்தில் கௌரவிப்பு நிகழ்வு..

posted Feb 15, 2020, 12:48 AM by Habithas Nadaraja

வரலாற்றுப்பிரசித்திபெற்ற காரைதீவு ஸ்ரீ பாலையடி வாலவிக்னேஸ்வரர் ஆலயத்தின் ஆறாவது புனராவர்த்தன அஸ்டபந்தன மகாகும்பாபிசேகம்  07.02.2020ஆம் திகதி  சுபவேளையில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

கும்பாபிசேக  நூல் வெளியிட்டு  நிகழ்வும் குருமார்களுக்கான கௌரவிப்புக்கள் மற்றும் ஆலயத்தை புணரமைப்பு கட்டுமானப்பணியினை மேற்கொண்ட குழுவினருக்கான கௌரவிப்புக்களும் ஆலய நிர்வாகத்தின் ஏற்பாட்டில் மிகவும் சிறப்பாக இடம்பெற்றது.

08.02.20- காரைதீவு அருள்மிகு பாலையடி வாலவிக்னேஸ்வர ஆலய கும்பாபிஷேக நிகழ்வு..

posted Feb 7, 2020, 8:53 PM by Habithas Nadaraja   [ updated Feb 7, 2020, 9:14 PM ]

வரலாற்றுப்பிரசித்திபெற்ற காரைதீவு ஸ்ரீ பாலையடி வாலவிக்னேஸ்வரர் ஆலயத்தின் ஆறாவது புனராவர்த்தன அஸ்டபந்தன மகாகும்பாபிசேகம் நேற்று  07.02.2020ஆம் திகதி  சுபவேளையில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

கும்பாபிசேக கிரியைகள் யாவும் பிரதமகுரு சிவாகமபானு விபுலமணி சிவஸ்ரீ சண்முக மகேஸ்வரக்குருக்கள் தலைமையில் நடைபெற்து. நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் புடைசூழ பிரதான இராசகோபுரம் உள்ளிட்ட அனைத்து பரிவாரமூத்திகளுக்கும் கும்பாபிசேகம் நடைபெற்றது. பக்தர்களின் அரேஹரா கோசம் விண்ணைப்பிளக்க பிரதான கலசத்தில் நீர் சொரியப்பட்டது. குருமாரின் வழிகாட்லில் பக்தர்கள் சிறப்பாகத்தொழிற்பட்டனர்.

கடந்த 2004.05.02ஆம் திகதி இறுதியாக ஜந்தாவது மகாகும்பாபிசேகம் நடைபெற்றநிலையில் 16வருடங்களுக்குப்பின் நேற்று  ஆறாவது மகாகும்பாபிசேகம் நடைபெறுகின்றது.

 06.02.2020ஆம் திகதி  எண்ணெய்க்காப்பு சாத்தும் கிரியை காலைமுதல் நடைபெற்றது. நேற்று காலை முதல் மாலை வரை நடைபெறவிருக்கும் இக்கிரியையில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.

மகா கும்பாபிசேகம்  07ஆம் திகதி காலை 8.57மணிமுதல் 10.09மணி வரையான சுபமுகூர்த்தவேளையில் நடைபெற்றத து.கும்பாபிசேகத்துடன்  திரிதள ராஜகோபுரம்  பாலையடி வாலவிக்னேஸ்வருக்கு ஆறாவது மகா கும்பாபிசேகம் குடமுழுக்கு பெருஞ்சாந்திவிழாவும் நடைபெற்றது.

அதற்கு முன்னோடியாக முதலாந்திகதி(01.02.2020) கர்மாரம்பத்துடன் கும்பாபிசேகக்கிரியைகள் ஆரம்பமாகின. கலசபூஜைகள் திருவிளக்குப்பூஜைகள்  எண்ணெய்காப்பு என்பனவும் நடைபெற்றுவந்தன.

07.02.20- காரைதீவு அருள்மிகு பாலையடி வாலவிக்னேஸ்வர ஆலயத்தில் எண்ணெய்க்காப்பு சாத்துதல் நிகழ்வு

posted Feb 6, 2020, 5:24 PM by Habithas Nadaraja   [ updated Feb 6, 2020, 5:26 PM ]

கிழக்கிலங்கை காரைதீவு அருள்மிகு பாலையடி வாலவிக்னேஸ்வர ஆலய புனராவத்தன அஷ்டாந்தன நவகுண்ட பகஷ பிரதிஷ்டா மஹா கும்பாபிஷேகமும் திரிதள ராஜகோபுர குடமுழக்கு பெருஞ்சாந்தி பெருவிழாவில் எண்ணெய்க்காப்பு பக்தர்கள் சாத்துதல் நிகழ்வு நேற்றையதினம் (06.02.2020)மிகவும் சிறப்பாக இடம்பெற்றது. 
06.02.20- அம்பாறை மாவட்டமட்ட கூடைப் பந்தாட்டப் போட்டியில் காரைதீவு அணி வெற்றி..

posted Feb 5, 2020, 4:30 PM by Habithas Nadaraja   [ updated Feb 5, 2020, 4:31 PM ]

அம்பாறை மாவட்டமட்ட கூடைப்பந்தாட்டப்போட்டியில் காரைதீவு அணி வெற்றி
அமெரிக்காவில் ஹெலிவிபத்தில் பலியான கூடைபப்ந்தாட்ட பிரபலவீரருக்கு அஞ்சலி..


அம்பாறை மாவட்ட மட்ட பிரதேசசெயலகங்களுக்கிடையிலான கூடைப்பந்தாட்ட போட்டியில் 60:25 என்ற கோல் சூட்டிங் அடிப்படையில் கல்முனை அணியை தோற்கடித்து காரைதீவு பிரதேசசெயலக அணி வெற்றிவாகை சூடியுள்ளது.மாவட்டமட்டப்போட்டியில் சம்மாந்துறை கல்முனை மற்றும் காரைதீவு பிரதேச செயலக அணிகள் பங்குபற்றின. இறுதிப்போட்டியில் கல்முனை மற்றும் காரைதீவு அணிகள் தேமாதின.

மேற்படி போட்டி காரைதீவு விபுலாநந்தா மைதானத்தில் (02.02.2020) விளையாட்டு உத்தியோகத்தர் பத்மநாதன் வசந்த் தலைமையில் நடைபெற்றது.அதிதிகயாக அம்பாறை மாவட்ட விளையாட்டு உத்தியோகத்தர் அமீர்அலி மற்றும் காரைதீவு பிரதேசசெயலாளர் சிவ.ஜெகராஜன் ஆகியோர் கலந்து சிறப்பித்தனர்.
 
அஞ்சலி ! 

இந்நிகழ்வில் அண்மையில் அமெரிக்காவில் ஹெலிகொப்டர் விபத்தில் பலியான பிரபல கூடைப்பந்தாட்ட வீரர் கோபி பிறையன் மற்றும் அவரது புதல்வி ஆகியோருக்கு அஞ்சலி நிகழ்வும் அத்தருணம் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.அவருக்கு அகல்விளக்கில் சுடரேற்றி 5நிமிடநேரம் மௌனஅஞ்சலி செலுத்தி அவர்பற்றி எடுத்துக்கூறப்பட்டது.

1-10 of 4072