01.08.14- மாவடி ஸ்ரீ கந்தசுவாமி ஆலய​ 6ம் நாள் திருவிழா!

posted Aug 1, 2014, 11:40 AM by Unknown user
மாவடி  ஸ்ரீ  கந்தசுவாமி ஆலய​ வருடார்ந்த​ உற்சவத்தின் 6ம் நாள் திருவிழாவின் படத் தொகுப்புக்களைக் கீழே காணலாம்.
                                                                                                          written by: kavithas   

karaitivunews.com

more photos.. 
Comments