02.05.15- காரைதீவின் பார்க்க​ மறந்த​ பக்கங்கள் கவிதை.. (video)

posted May 2, 2015, 1:22 AM by Unknown user

காரைதீவின் கடல் சார்ந்த​ இயற்கை அழகை சித்தரிக்கும் வகையில்  karaitivunews.com உறுப்பினர் சி.ம​.கதன் அவர்களின் கவிதை வரியில் உருவாக்கப்பட்டு​ எமது உறுப்பினர்களான​ தி.லிரோஸ்காந் ,ச​.சஜீத் ,து.துசர்தன் ஆகியோரினால் ஒளிப்பதிவு மற்றும் படமாக்கப்பட்ட​"காரைதீவின் பார்க்க​ மறந்த​ பக்கங்கள்" கவிதை காணொளி வடிவில் 

karaitivunews.com


Comments