02.06.15- காரைதீவு ஸ்ரீ கண்ணகைஅம்மனுக்கு மடி ஏந்தி பிச்சையெடுத்தல் நிகழ்வு(Video)

posted Jun 2, 2015, 9:46 AM by Unknown user

காரைதீவு ஸ்ரீ கண்ணகை அம்மன் ஆலய திருக்குளிர்ச்சி உற்சவத்தின் ஓர் நிகழ்வான அம்மனுக்கு மடிப்பிச்சை எடுத்தல் நிகழ்வின் போதான காணெளி..

karaitivunews.comComments