02.08.2012- ஆடி மகோற்சவ தீர்த்தோற்சவம் இன்றைய நாளின் தொகுப்பு..

posted Aug 2, 2012, 11:34 AM by Web Team -A   [ updated Aug 3, 2012, 4:12 AM ]
காரைதீவு ஸ்ரீ மாவடிக் கந்த சுவாமி ஆலயத்தின் வருடாந்த ஆடி மகோற்ஷவத்தின் இறுதி நாளான இன்று சுவாமி தீர்த்தோற்சவத்தின் போது இடம்பெற்ற நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு..
நன்றி: ஆலயங்களுக்கான எமது  விஷேட நிருபர் பத்மராஜ்

karaitivunews.com

karaitivunews.com

karaitivunews.com


Comments