02.11.14- காரைதீவில் அதிகளவான​ கும்பளா மீன்கள்!

posted Nov 2, 2014, 8:48 AM by Unknown user   [ updated Nov 2, 2014, 8:49 AM ]
இன்றைய​ தினம்(02) காரைதீவில் அதிகளவான​ கும்பளா மீன்கள் மீனவர்களால் பிடிக்கப்பட்டன​.
Comments