02.12.15- சிட்னி உதயசூரியன் மாணவர் உதவி மையத்தினால் கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கி வைப்பு..

posted Dec 2, 2015, 9:04 AM by Habithas Nadaraja
சிட்னி உதயசூரியன் மாணவர் உதவி மையத்தினால் காரைதீவு கண்ணகி இந்து வித்தியாலய மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வு இன்றைய தினம் பாடசாலையில் நடைபெற்றது.

                                                                                                                     அலுவலக செய்தியாளர்ள்
                                                                                                                     ஜெயகாந்தன்& சிறிக்காந்தன்

Comments