06.11.18- அனைவருக்கும் KARAITIVUNEWS.COM யின்தீப திருநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Nov 5, 2018, 6:57 PM by Habithas Nadaraja   [ updated Nov 5, 2018, 6:59 PM ]
ஏற்றமிகு வாழ்வு அமையப்பெற்று அனைவரும் 
வாழ்வின் அனைத்து வறுமைகளும் நீங்கி 
நிறைவான செல்வத்துடன் நோய்நொடி இல்லாமல் 
நலமுடன் வாழ  KARAITIVUNEWS.COMயின் தீப திருநாள் வாழ்த்துக்கள்..


Comments