07.03.20- காரைதீவு ஸ்ரீ பாலையடி வாலவிக்னேஸ்வரர் ஆலயத்தின் சங்காபிஷேக விஞ்ஞாபனம் 2020..

posted Mar 6, 2020, 6:01 PM by Habithas Nadaraja
வரலாற்றுப்பிரசித்திபெற்ற காரைதீவு ஸ்ரீ பாலையடி வாலவிக்னேஸ்வரர் ஆலயத்தின் மண்டலாபிஷேக பூர்த்திதின நவோத்தர சகஸ்ர சத சங்காபிஷேக விஞ்ஞாபனம் 2020..Comments