08.08.18- நந்தவன சித்திவிநாயகர் தேவஸ்தானத்தின் வருடாந்த ஆடி மஹோற்சவப் பெருவிழாவில் 6ம் திருவிழா நிகழ்வு..

posted Aug 8, 2018, 5:11 PM by Habithas Nadaraja
காரைதீவு ஸ்ரீ நந்தவன சித்திவிநாயகர் தேவஸ்தானத்தின் வருடாந்த ஆடி மஹோற்சவப் பெருவிழாவில்(07.08.2018) 6ம் திருவிழா நிகழ்வுகள் மிகவும் சிறப்பாக இடம் பெற்றது.

Comments