15.06.20- காரைதீவு ஸ்ரீ கண்ணகை அம்மன் ஆலயத்தின் வருடாந்த திருக்குளிர்த்தி வைபவத்தின் எட்டாம் நாள் சடங்கு ..

posted Jun 15, 2020, 9:53 AM by Habithas Nadaraja   [ updated Jun 16, 2020, 5:21 PM ]
வரலாற்று சிறப்பு மிக்க காரைதீவு ஸ்ரீ கண்ணகை அம்மன் ஆலயத்தின் வருடாந்த திருக்குளிர்த்தி வைபவத்தின் எட்டாம் நாள் சடங்கு நிகழ்வானது இன்று 15.06.2020ஆம் திகதி அம்மன் சந்நிதியில் வெகு சிறப்பாக விஷேட பூசை வழிபாடுகளுடன் நடைபெற்றது..

Comments