22.08.17- காரைதீவு பிரதான வீதியில் வீடு கடையுடன் காணி விற்பனைக்கு..

posted Aug 21, 2017, 6:25 PM by Habithas Nadaraja
காரைதீவு பிரதான வீதியில் (Karaitivu  Church f;FmUfhikapy) வீடு, கடையுடன்  சேர்ந்த  93’ நீளமும், 35’  அகலமும் கொண்ட காணி விற்பனைக்கு உண்டு.

தொடர்புகளுக்கு:- 0779288313, 0759288313


Comments