24.06.16- கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (RDO) பரீட்சை முடிவுகள்..

posted by Web Team -A

அண்மையில் கிழக்கு மாகாண சபையினால் விண்ணப்பம் கோரப்பட்டு, அதன்பிரகாரம் இடம்பெற்ற போட்டிப்பரீட்சையில் பெற்ற புள்ளிகளினடிப்படையில் நேர்முகப்பரீட்சைக்கு தெரிவுசெய்யப்பட்டோரின் பெயர் விபரம் கிழக்கு மாகாண சபையின் உத்தியோக பூர்வ இணையத்தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
                                                                காண்பதற்கு RESULTஐ அழுத்துங்கள்..

http://www.ep.gov.lk/Documents/Results/RDO%20-%20Qualified%20List_2016.pdf

24.06.16- வரலாற்றுப்பாரம் பரியமிக்க   இலங்கையின்மிக நீண்ட கதிர்காமபாதயாத்திரை பாதயாத்திரீகர்களின் அனுபவப் பகிர்வுகள்..

posted by Habithas Nadaraja   [ updated ]


*வடக்கு–கிழக்கு–ஊவாஆகிய 03
மாகாணங்களையும்யாழ்ப்பாணம்கிளிநொச்சிமுல்லைத்தீவுதிருகோணமலைமட்டக்களப்புஅம்பாறைமொனராகலைஆகிய
ஏழுமாவட்டங்களைஇணைக்கும் 56 நாட்கள் 572கி.மீற்றர்தூரம்கொண்ட இலங்கையின்மிகநீண்ட கதிர்காமப்பாதயாத்திரை வேல்சாமிதலைமையில்கடந்தமேமாதம்ஞாயிற்றுக்கிழமை  15இல்ஆரம்பமாகியது.பாதயாத்திரைக்குழுவினர்   ஒருமாதத்தின்
பின்னர் கடந்த  வியாழனன்று காரைதீவைவந்தடைந்தனர்.ஆடிவேல்விழாஉற்சவம்!மூவின மக்களும்பேதமின்றிதரிசிக்கும்புனித பூமியாம்கதிர்காம த்திருத்தலத்தின்வருடாந்தஆடிவேல்விழாஉற்சவம்எதிர்வரும்யூலை05ஆம்திகதி கொடியேற்றத்துடன்ஆரம்பமாகி யூலை21ஆம்திகதிதீர்த்தோற்சவத்துடன்நிறைவடையவுள்ளது.

இந்தஆடிவேல்விழாவையொட்டிஇடம்பெறும்பாதயாத்திரைஎன்பதுமிகவும்முக்கியமாகக்கருதப்படுகிறது.வருடமொன்றுக்குயாலகாட்டினூடாகசராசரி40ஆயிரம்முதல் 50ஆயிரம்அடியார்கள்வரைநடந்து கதிர்காமத்திற்கு சென்று வருவதுண்டு. யுத்தம்நிலவிய காலப்பகுதியிலும்கூடபாதுகாப்புக்கெடுபிடிகள்பதிவுகள்மத்தியிலும்அடியார்கள்சென்றுவந்திருந்தனர்.90வீதமானோர்உகந்தைமலைமுருகனாலயத்திலிருந்துதான்காட்டினுடாகஇப்பாதயாத்திரையைமேற்கொள்வதுவழமை.10வீதமானோர்மட்டுமேநாடுநகரங்களினுடாகவும்பிரதானவீதிகளினூடாகவும்பயணிப்பர்.அங்கிருந்துகுமணபறவைகள்சரணாலயம்வாகூரவட்டைஊடாககூமுனைகுமுக்கன்ஆற்றைஅடைந்துஅங்கிருந்துஅடர்ந்தகாட்டுக்குள்ளால்நாவலடிமடுவியாழைவள்ளியம்மன்ஆறுகட்டகாமம்ஊடாககதிர்காமத்தைச்சென்றடைவதுவழமை.காட்டிற்குள்ஆறுஅல்லதுஏழுதினங்கள்பாதயாத்திரையினர்தங்கியிருப்பர்.

சுமார் 80கிலோமீற்றர்காட்டிற்குள்அவர்கள்பயணித்துகதிர்காமத்தை05ஆம்திகதியளவில்அடைவார்கள். கொடியேற்றம்
05ஆம்திகதி.அதனைக்கண்டுஅவர்கள்பாதயாத்திரையைநிறைவுசெய்வார்கள்.


வடக்குகிழக்குபிரதேசங்களிலிருந்து 90வீதமானஅடியார்கள்பாதயாத்திரையிலீடுபடுவார்கள்.எனினும்மேல்தென்மாகாணங்களிலிருந்தும்அடியாhர்கள்நடந்துவருவதுண்டு,தைத்தவிரவெருகல்மாமாங்கம்மண்டுர்என்றுதலங்களிலிருந்துசெல்லும்பாதயாத்திரைக்குழுவினருமுள்ளனர்.சிவாச்சாரியார்தலைமையிலானகுழுவினரும்யாத்திரையிலீடுபடுவதுவழமை.அமைப்புரீதியாகவும்கூட்டம்கூட்டமாகவும்சிறுகுழுக்களாகவும்ஜோடியாகவும்தனியாகவும்இப்பாதயாத்திரையைஅடியார்கள்மேற்கொள்வதுண்டு.எனினும்யாழ்ப்பாணம்செல்வச்சந்நிதிஆலயத்திலிருந்துஆரம்பமாகும்56நாட்கள்கொண்டவேல்சாமிதலைமையிலானபாதயாத்திரைதான்இலங்கையில்நீண்டகதிர்காமப்பாத
யாத்திரையாகக்கருதப்படுகிறது.இலங்கையில்நீண்டகதிர்காமப்பாதயாத்திரைகடந்தமாதம்15ஆம்திகதியாழ்ப்பாணம்செல்வச்சந்நிதி
முருகனாலயத்திலிருந்துஆரம்பமாககியவேல்சாமிதலைமையிலானஇலங்கையின்நீண்டபாதயாத்திரைக்குழுவினர்மேமாதம்
23இல்முல்லைத்தீவுவற்றாப்பளைகண்ணகையம்மனாலயத்தைசென்றடைந்துஅங்கிருந்துகொக்கிளாய்புல்மோட்டையூடாக
மே31இல்திருகோணமலையைச்சென்றடைந்தனர்.

16ஆம்திகதிகாரைதீவைவந்தடைந்தனர் அங்கிருந்துஅக்கரைப்பற்றுதிருக்கோவில்பொத்துவிலூடாகயூன்
26ஆம்திகதிஉகந்தைமலைமுருகனாலயத்தைஅடைவார்கள்.பின்னர்யாலகாட்டுப்பாதைக்குள்பிரவேசித்துகுமுக்கன்நாலடிவியாழைகட்டகாமம்வீரச்சோலைசெல்லக்கதிர்காமம்ஊடாகயூலை05ஆம்திகதிகதிர்காமத்தைச்சென்றடைவார்கள். கதிர்காமத்திற்கானகாட்டுப்பாதை
27இல்திறப்பு:வரலாற்றுப்பிரசித்திபெற்றகதிர்காமக்கந்தன்ஆலயத்தின்வருடாந்தஆடிவேல்விழாஉற்சவத்திற்குகுமணகானகத்தினூடாகச்செல்கின்றபாதயாத்திரீகர்களுக்கானகாட்டுப்பாதைஎதிர்வரும்27ஆம்திகதிதிறக்கப்பட்டுஜூலைமாதம்15ஆம்திகதிமூடப்படும்.உகத்தமலைமுருகனாலயத்திலிருந்துஆரம்பமாகும்இக்காட்டுப்பாதைதிறப்புத்திகதிமற்றும்உகந்தமுருகனாலயதிருவிழாதொடர்பானபூர்வாங்கஏற்பாட்டுக்குழுக்கூட்டத்தில்இத்தீர்மானம்எடுக்கப்பட்டது.

இம்முறைகுமணக்காட்டுப்பகுதிக்குள்பிளாஸ்ரிக்தண்ணீர்ப்போத்தல்கள்விநியோகித்தல்தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.அதுபோல்இம்முறை
அங்குஅன்னதானமும்தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது

பாயாத்திரைக்குழுத்தலைவர்வேல்சாமி மகேஸ்வரன் (காரைதீவு) கூறுகையில் கடந்த மேமாதம் 15ஆம் திகதி
யாழ்.செல்வச்சநிதி ஆலயத்திலிருந்து 42அடியார்களோடு பாதயாத்திரையைஆரம்பித்தோம். நேற்றுடன் ஒருமாதகாலம்முடிந்திருக்கின்றது. வரும் வழியில்எவ்வித பிரச்சினையுமில்லை.தற்போது 112 அடியார்கள்  எம்மோடு பயணிக்கின்ற*னர். 93பேருடன்பயணிக்கும்இக்குழுவில்நீர்கொழும்பைச்சேர்ந்தபெர்ணாண்டோஎனும்சிங்களபாதயாத்திரிகரும்
3வதுதடவையாககலந்துகொள்கின்றார்.அவர்சகயாத்திரீகர்களுக்குஇலவசமாகபடுக்கைவிரிப்புகளைவழங்கியுள்ளார்.இடைநடுவில்நோய்வாய்ப்பட்டநான்குபாதயாத்திரீகர்கள்அந்தந்தவைத்தியசாலையில்அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இறுதியாககிண்ணியாவுக்கருகிலுள்ளகடலூர்எனுமிடத்தில்முழங்கால்உபாதைக்குள்ளானயாழ்ப்பாணம்ஆரியவளையைச்சேர்ந்த
68வயதானரி.செல்லப்பாக்கியம்எனும்பெண்பக்தைமட்டக்களப்புபோதனாவைத்தியசாலையில்சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்எனதலைவர்வேல்சாமிதெரிவித்தார்.இதேவேளைவேறுபலவீட்டுக்காரணங்களால்நால்வர்இடைநடுவில்பாதயாத்திரையைக்கைவிட்டு
வீடுதிரும்பியதாகவும்அவர்சொன்னார்.

சில பாதயாத்திரீகர்களின் அனுபவங்கள்:

கு.வள்ளியம்மை(வரணி யாழ்ப்பாணம்)நான் 3வது தடவையாக சந்நிதியிலிருந்து கதிர்காமத்திற்கு பாதயாத்திரை செல்கிறேன்.ஒரு மாதம் கடந்திருக்கின்றது.கடந்ததடவைகளை விட இம்முறை பயணம் மிகுந்த உற்சாகமாகவுள்ளது.எவ்விதபிரச்சினையுமில்லை
என்றார்.எஸ்.சாந்தாவதி(சல்லி திருமலை)நான் 9வது தடவையாக சந்நிதியிலிருந்து வருகின்றேன்.36தடவைகள் பாதயாத்திரை சென்றிருக்கின்றேன்.2வருடங்கள் சிறையிலிருந்திருக்கின்றேன்.முருகனை நடந்துசென்று பார்ப்பதில் எனக்கு
விருப்பம். என்றார்.எஸ்.நந்தபால(கற்கோவளம் யாழ்ப்பாணம்)வேல்சாமியோடு 5வது தடவை வருகின்றேன்.வழமையைவிட இம்முறை ஆரம்பத்தில் 3நாள் மழை.எனினும் உற்சாகத்தோடு முருகனருளால் தொடர்கின்றோம்.என்றார்.எம்.சபாரெத்தினம்(வெற்றிலைக்கேணி
வடமராட்சி) எனது கஸ்டங்கள் தீரவேண்டுமென்று பாதயாத்திரை வருகின்றேன். இது 3வதுதடவை. எனது கஸ்டங்கள் 90வீதம் முருகப்பெருமானருளால் தீர்ந்திருக்கின்றனஎன்றார்.

வே.தருமகுலசிங்கம்(தாளையடி யாழ்ப்பாணம்)எனது மகளுக்கு புற்றுநோய்வந்தது.சுவாசப்பையில் 3கட்டிகள்.வயது32.திருமணம் முடித்தவர்.2பிள்ளைகள். அவரதுபுற்றுநோயைத் தீர்க்கவேண்டுமென நேர்த்தி வைத்து 3வது தடவையாக நடந்துவருகின்றேன். முருகனருளால் அவரது புற்றுநோய் இன்றில்லைநல்லசுகமாகவிருக்கின்றார். எனினும் எனது பேரப்பிள்ளைகளுக்காக
தொடர்கின்றேன்.என்றார்.அ.அஜந்தன்(சந்நிதி)எனது வீட்டுப்பிரச்சினை யுத்ததால்காயமடைந்த எனது கால் வருத்தம் தீரவேண்டுமென்று நேர்த்திவைத்து 3வது தடவையாகபயணிக்கின்றேன். 3வருடங்கள் சிறையிலிருந்திருக்கின்றேன். எனது பிரச்சினைகளில்
50வீதம் தீர்ந்துள்ளது என்றார்.சி.புண்ணியவதி(திருமலை)எனது மகளுக்கு ஒப்பரேசன்செய்யவேண்டும். ஆனால் என்னால் முடியாது. எனவே முருகனிடம் மன்றாடி நேர்த்தி வைத்து6வருடங்களாக நடந்துவருகின்றேன்.அவரது வருத்தம் சுகமாயிட்டுது.ஒப்பரேசன்
தேவையில்லை என டாக்டர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள். என்றார்.

கே.முத்துலெட்சுமி(உடுத்துறை யாழ்ப்பாணம்)எனது வருத்தம் 3பிள்ளைகளது வருத்தம் என்பன
தீரவேண்டுமென நேர்த்திவைத்து முதலாவது தடவையாக பயணிக்கின்றேன்.பிரச்சினை
தீரும் என்பது எனது நம்பிக்கை.முதல் பயணம் சுகமாகவுள்ளது என்றார்.எஸ்.கோமதியம்மா(சாம்பல்தீவு திருமலை)நான் ஆலயமெல்லாம் பஜனைபாடுபவள்.முருகப்பெருமானை நோக்கிநிறையப்பாடல்கள் பாடியிருக்கிள்றேன்.பாதயாத்திரையில் 3வது தடவையாகப் பங்கெடுக்கின்றேன்.சந்தேசாசமாகவிருக்கின்றது என்றார்.யோசப் ஆசீர்வாதம் ( கன்னியா திருமலை)நான் பிறப்பால் கிறிஸ்தவன்.பிறந்து சில மாதங்களில் எனது இரு கண்களும் தெரியாமல் போய்விட்டன.வலிப்பும்வரும். ஆனால் கடந்த 5வருடங்களின் முன்பு நான் இந்து சமயத்திற்கு மாறி இந்துப்பெண்ணைத் திருமணம் செய்து பாதயாத்திரையில் ஈடுபட்டேன். தற்போது
லேசாகக்கண்தெரிகிறது.எனது வலிப்பும் நின்றுவிட்டது. வற்றாப்பளையில்நிற்கும்போது அங்குள்ள  மரத்தில் பால் வழிவதை நான் முதலில் கண்டு சொன்னபிறகுதான்அனைவரும் பார்த்தார்கள். வேல்சாமியோடுதான் பயணிக்கின்றேன்.இந்து சமயத்திற்கு மாறிய பின புதான் எனக்கு உலகம் தெரிந்தது என்றார்.கதிர்காமபாதயாத்திரைசிறப்பாகநிறைவடையபிரார்த்திப்போம். *

*விபுலமாமணி வி.ரி.சகாதேவராஜா*

24.06.16- விண்ணப்பம் கோரல்..

posted by Habithas Nadaraja

கட்டார் நாட்டின் ஈதுல் கைரிய்யா நிறுவனத்தின் அனுசரனையுடன் சூடான் நாட்டில் புலமைப் பரிசில் வாய்ப்புடன் கலைமாணிப் பட்டப்படிப்பை பூர்த்தி செய்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

பாலமுனை ஜம்இய்யதுஸ் ஸஹ்வா அல் கைரிய்யா (ஜெஸ்கா) நிறுவனத்தின் அணுசரனையில் இலங்கையில் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள இப்பட்டப்படிப்பு கற்கை நெறிகளில் மருத்துவம் 06, மருந்தாளர் (Phயசஅயஉளைவ) 03, பொறியியல் சார்ந்த துறைகள் 20, பல் மருத்துவம் 01, ஏனையவை  (விவசாயம், கால் நடை வளர்ப்பு, கால் நடை உற்பத்தி, நிருவாகவியல், பொருளியல், கணக்கீடு, இரசாயனவியல், தாதியல், கதிரியக்கவியல் (ஓ சுயல), மொழி பெயர்ப்பியல், ஆசிரியர் பயிற்சி மற்றும் இஸ்லாமிய சட்டக்கலைகள்) 70 போன்ற துறைகளில் புலமைப்பரிசில்கள் வழங்கப்படவுள்ளதுடன் மேற்படி எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப விண்ணப்பங்களும் கோரப்பட்டுள்ளன.

இக்கற்கை நெறிகளுக்கு விண்ணப்பிப்போர், இலங்கை வெளி விவகார அமைச்சு மற்றும் சூடான் தூதரகத்தினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உயர்தர பெறுபேற்றுச் சான்றிதழைச் (யுஃடு சுநளரடவ) சமர்பித்தல்,  மருத்துவம் 90மூ, பொறியியல் 85மூ, ஏனையவை 75மூ ற்கு மேற்பட்ட புள்ளிகள் பெற்றிருத்தல மற்றும் மாணவர்கள் தேக ஆரோக்கியமுடையவராக இருத்தல் வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2016ஃ2015 ஆம் ஆண்டில் வெளியான பெறுபேறுகள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


இதற்கான விண்ணப்ப முடிவுத் தொகுதி 2016.07.01 என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் தெரிவு செய்யப்படுபவர்களுக்கான கற்கைகள் 2016.09.01 முதல் நடைபெறவுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 

இப்பட்டப் படிப்புக்காக விண்ணப்பிக்க விரும்பும் மேற்படி தகைமைகளையுடையோர் 2016.06.28 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் தங்களுடைய ஆவணங்களை பூர்த்தி செய்து ஜம்இய்யதுஸ் ஸஹ்வா அல் கைரிய்யா (ஜெஸ்கா), தலைமைக் காரியாலயம், கடற்கரை வீதி, பாலமுனை எனுமு; முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்குமாறும் மேலதிக தகவல்களுக்கு 0775026546, 0772274547 ஆகிய இலக்கங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறும் கேட்கப்பட்டுள்ளது.

பி. முஹாஜிரீன்

23.06.16- அம்பாறை மாவட்ட ஊடகவியலாளர் போரத்தின் தாகசாந்தி நிகழ்வு..

posted Jun 22, 2016, 6:32 PM by Habithas Nadaraja

இன ஒற்றுமைக்கு வழிகோலும் வகையிலும் இனங்களுக்கிடையில் பரஸ்பர ஒற்றுமையையும் இன ஐக்கியத்தையும் ஏற்படுத்தி சகல இன மக்களினதும் சமய கலாசார விழிமியங்களுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையிலும் அம்பாறை மாவட்ட ஊடகவியலாளர் போரம் பல செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகின்றது.
அந்த வகையில் யாழ்ப்பாணம் தொண்டமானாறு செல்வச் சந்நிதி ஆலயத்திலிருந்து  கதிர்காமத்திற்கு யாத்திரையாகப் புறப்பட்ட காரைதீவை பிறப்பிடமாகக் கொண்ட ஏ.மகேஸ்வரன் எனும் வேல்சாமி தலைமையிலான 110 பேரைக் கொண்ட யாத்திரை குழுவினர் கடந்த திங்கட் கிழமை சங்கமான்கண்டி பிள்ளையார் ஆலயத்தில் தரித்திருந்து பொத்துவில் உகந்தை மலையை நோக்கி பயணிக்கும் இடத்தில் அம்பாறை மாவட்ட ஊடகவியலாளர் போரத்தின் தலைவர் எம்.ஏ.பகுர்தீன் தலைமையிலான ஊடகவியலாளர்கள் யாத்திரகர்களுக்கு  தாகசாந்தி மற்றும் உணவுப் பொருட்களை வழங்கி வைத்தனர்.
இவ்வாறான நிகழ்வொன்று இப் பிரதேசத்தில் நடைபெற்றது இதுவே முதற்தடவை என யாத்திரிகர்களுக்கு தலைமை வகித்து செல்லும் வேல்சாமி தெரிவித்தார்.

 ( அஸ்ஹர் இப்றாஹிம்)23.06.16- ஓட்டமாவடி மீன் சந்தை திறப்பு விழாவும் முன்னாள் ஓட்டமாவடி பிரதேச சபை உறுப்பினர் அஸ்மி அவர்களின் கண்டனமும்..

posted Jun 22, 2016, 6:23 PM by Habithas Nadaraja

நெல்சிப் திட்டத்தின் கீழ் 18.57 மில்லியன் ரூபாய் செலவில் மஹிந்த ராஜ பக்ஷவின் ஆட்சி காலத்தில் பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் ஓட்டமாவடி கொழும்பு பிரதான வீதியின் அருகில் நிர்மானிக்கப்பட்ட மீன் சந்தை கட்டிடத்தொகுதி கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் ஹாபீஸ் நஸீர் அஹமட் அவர்களினால் நேற்று (22.06.2016) திறந்து வைக்கப்பட்டது.

இச்சந்தை கட்டிடத்திற்கான அடிக்கல்லினை கடந்த வருடத்திற்கு முன்பு கிராமிய பொருளாதார அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்சர் எம்.எஸ்.எம்.அமீர் அலி நாட்டி வைத்திருத்தார்.
இக்கட்டிட தொகுதி அமைவிடம் மற்றும் அதற்கான திட்டங்களை பிரதி அமைச்சர் அலி அவர்களே வழங்கி இருத்தார் என்றும் இச் சூழலை அழகு படுத்த வேண்டும் என்ற வகையில் நல்லாட்சியின் பிற்பாடு சமூர்த்தி வீடமைப்பு பிரதி அமைச்சராக அமீர் அலி அவர்கள் இருக்கின்ற காலத்தில் மேலும் 25 லச்சங்களை ஓதுக்கி இதற்கான வேலைத்திட்டங்களை தொடர்த்தார்” என்ற உண்மையை நேற்றைய திறப்பு விழா நிகழ்வின் போது அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் கோறளைப்பற்று மேற்கு பிரதேச சபையின் முன்னாள் தவிசாளராகவும் புதிதாக சிரிலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியில் இனைத்து தமது அரசியல் பயனத்தை ஆரம்பித்த கே.பீ.எஸ்.ஹமீட் அவர்கள் பொது மக்களுக்கும் சபையில் இருத்த முதலமைச்சர் மற்றும் மாகாண அமைச்சர்களுக்கு,உறுப்பினர்களுக்கும்,அதிகாரிகளுக்கும் விளக்கமளிக்கும் போது குறிப்பிட்டு இருத்தார். என்பது எடுத்து காட்டாகும்.

எது எவ்வாறாயினும் தமது பிரதேச அபிவிருத்தியிலும் மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தியிலும் நல்லாட்சியின் பிரதான பங்காளராக நிகழும் பிரதி அமைச்சர் அமீர் அலியை இத்திறப்பு விழா நிகழ்விற்கு அழைக்காது புறக்கனித்து நடாத்தியமையானதை தாம் வன்மையாக கண்டிப்பதாக கல்குடா பிரதேசத்தின் சமூக சேவகரும் கோறளைப்பற்று மேற்கு பிரதேச சபையின் முன்னாள் உறுப்பினர் ஐ.ரீ.அஸ்மி நேற்று ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்தார்.

 மேலும் அவா் குறிப்பிடுகையில் ”இச்சந்தை கட்டிடம் அமைப்பதற்கான சகல முயற்சிகளையும் பிரதியமைச்சர் அமீர் அலி மேற்கொண்டு இருத்தார். மேலும் கடந்த காலங்களில் ஓட்டமாவடி பிரதேச சபை எல்லை பகுதியில் சபை உறுப்பினர்களினால் பல்வேறு திட்டங்கள் மும்மொழியப்பட்டு சபையில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றபட்ட வேளையில் குறிப்பாக இப்பிரதேசத்தின் மீராவோடை, மாஞ்சோலை,காவத்தமுனை போன்ற கிராமங்களின் வீதி அபிவிருத்திக்காக இந்த நெல்சிப் திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருத்தது.

ஆயினும் பிரதியமைச்சர் எம்மை அழைத்து இந்நிதியினை கொண்டு மேலும் சிறப்பாக இம் மீன் சந்தை கட்டிடத்தொகுதியினை சரியாக புரணப்படுத்த வேண்டும் அதற்கான ஒத்துழைப்புக்களை வழங்குமாறு வேண்டியதுடன் பல்வேறு பிரயத்தனங்களை மேற்கொண்டா

.என்ன நடத்தாலும் எது நடத்தாலும் எமது மக்கள் நன்றி மறவாத மக்கள் என்பதனை எதிர்காலங்களிலும் நிறுபித்து காட்டுவார்கள் என்பதில் ஐயம் மில்லை என குறிப்பிட்டார்.

(எம்.ரீ.எம்.பாரிஸ்) 


19.06.16- யாழ்.வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் தேர்த்திருவிழா..

posted Jun 19, 2016, 2:56 AM by Habithas Nadaraja

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க யாழ்ப்பாணம் வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் வருடாந்த மகோற்சவப் பெருவிழா வெகு விமரிசையாக இடம்பெற்று வருகின்றது.

யாழ்ப்பாண மன்னரின் போர்த் தெய்வமான வீரமாகாளி இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை (19.06.2016) பக்தர்கள் புடைசூழ தேரேறி வந்த காட்சி அற்புதக் காட்சியாக அமைந்து இருந்தது.

காலையில் வசந்த மண்டபப் பூசையைத் தொடர்ந்து தேர்த்திருவிழா, பச்சை சாத்துதல் ஆகியன வெகு சிறப்பாக இடம்பெற்றன.


 ஐங்கரன் சிவசாந்தன்


19.06.16- யாழ். வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் சப்பறத் திருவிழா..

posted Jun 19, 2016, 2:43 AM by Habithas Nadaraja   [ updated Jun 19, 2016, 2:45 AM ]

யாழ்ப்பாணம் வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் சப்பறத் திருவிழா நேற்று  18.06.2016 மாலை 6.45 மணியளவில் இடம்பெற்ற வசந்த மண்டபப் பூசையை தொடர்ந்து உள்வீதி, சப்பற வீதி உலா 7.30 மணியளவில் பக்தர்கள் புடைசூழ விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.


                                                                                                 ஐங்கரன் சிவசாந்தன்19.06.16- சம்மாந்துறை ஸ்ரீ அகோர​ மாரியம்மன் ஆலய​ வருடாந்த தீமிதிப்பு வைபவம் ..

posted Jun 18, 2016, 11:19 PM by Habithas Nadaraja

சம்மாந்துறை ஸ்ரீ அகோர​ மாரியம்மன் ஆலய​ வருடாந்த​ தீமிதிப்பு வைபவம்​ இன்று(19.06.16)காலை 7.00 மணியளவில் பூஜை நிகழ்வுகள் இடம் பெற்று மஞ்சள் குளித்தலுடன் ஆரம்பமாகி ஆயிரக்கணக்கான​ அடியவர்கள் பக்திப்பரவசத்துடன் சூழ்ந்து நிற்க​ நூற்றுக்கணக்கான​ பக்தர்கள் தீ மிதித்தனர்.

தீமிதிப்பு வைபத்தை தொடந்து அம்மனுக்கான சக்கரை அமுது நிகழ்வும் சாட்டை அடித்தல், மது கொடுத்தல், விசேட பூசைகள் என்பவன நடைபெற்றது.                      மஞ்சள் குளித்தல்


தீ மிதிப்பு
Karaitivunews.com
அம்மனுக்கான சக்கரை அமுது


19.06.16- சம்மாந்துறை ஸ்ரீ அகோர மாரியம்மன் ஆலயம் தோன்றிய வரலாறு..

posted Jun 18, 2016, 9:57 PM by Habithas Nadarajaகிழக்கிலங்கையின் சம்மாந்துறையில் மிகவும் பழமை வாய்ந்த மட்டக்களப்பு தரவை - 2 ல் அமையப்பெற்ற கோரக்கர் பிள்ளையார் ஆலய எல்லைக்குள் தானாகத்  தோன்றி அகோரமாரியம்மன் மக்களுக்கு அருள் புரிகின்றார். 

சொறிக்கல்முனையில் வசித்துவரும் கிறிஸ்தவராகிய பூராசி என்பவரின் கனவில்  தோன்றிய அம்பாள் தான் சம்மாந்துறையில் கோரக்கர் கோயில் எலலைக்குள் நிலத்தின் கீழ்  குடிகொண்டிருப்பதாகவும் , தன்னை வெளியில் எடுத்து கொடுக்கும் படியும்  கூறித்தான் குடிகொண்டிருந்த எல்லையை மிகவும் தெளிவாகவும் காட்டியுள்ளார். 

சொறிக்கல்முனையை சேர்ந்த அந்த நபர் கோரக்கர் ஆலயபரிபால​ன சபையினரிடம் விபரத்தினை தெளிவாக கூறினார் சிலர் வியப்படைந்தனர் இன்னும் சிலர் ஏழனம் செய்து சிரித்தனர் இதைக்கண்ட  கிறிஸ் ந​ப​ர் நான்சொல்லுவது உண்மை என்றும் இது தெய்வத்தின் கட்டளை என்றும் சத்தியம் செய்தார். இவ் விடையத்தை நோக்கிய பரிபாலன சபையினர் அவர் சொல்வதை செய்துதான் பார்போம் என்று கூறினர். இதற்கு யாவரும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என பரிபான சபைத்தலைவர் மனம் வருந்தி கேட்டுக் கொண்டார்.
 
சரி எப்போது அகழ்வது என​ பலர் கேட்டனர். நாளை இர​வு என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. இது இப்படி இருக்க இச்செய்தி எப்படியோ பொலிசாருக்கு தெரிந்துள்ளது. இவர்கள் புதையல் அகழ்வதாக எண்ணி பரிபாலன சபையினரை விசாரணைக்கு உட்படுத்தியுள்ளனர். சபையினரும் உண்மையான விபரத்தை கூறியுள்ளனர். சந்தேகம் கொண்ட பொலிசார் நிலத்தை அகழும்படி கூறி இரண்டு பொலிசாரை அவ்விடத்தில் விட்டுசென்றுள்ளனர். 1996 ம் ஆண்டு திருவெம்பாவை 9ம் நாள் அதாவது 1996.12.24 ம் திகதி செவ்வாய்க் கிழமை 07.00 மணிக்கு அந்நபர் குறிப்பிட்ட இடத்த்தில் 'மஞ்சோனா மரம்" ஒன்றை வெட்டி வீழ்தி அதன் வேர்களையெல்லாம் அகற்றி சுமார் ஆறடி (06) ஆழத்திற்கு மேல் அகழ்ந்தவர்கள் சோர்ந்து போய்விட ஒரு சிலர் இதைக்கண்டு ஏழனம் கேலியும் செய்துள்ளனர். இவர்களுக்குள் இருந்த இரண்டு; நபர்கள் மாத்திரம் சளைக்காமல் தமது தெய்வ பணியைத் தொடர்ந்துள்ளனர்.

என்ன அதிசயம் சுமார் ஏழடிக்கு(07) மேல் அகழ்ந்ததும் அவர்களின் கண்களில் ஒளிச்சுடர் ஒன்று பிரகாசித்த வண்ணம்​ கறுப்பு நிறம் கொண்ட​ மாரியம்மன் சிலை சரியாக​ 1.05 மணிக்குத் தென்பட்டுள்ளது இச்சிலையைக் கண்ட​ இருவரும் மயங்கி விழுந்துள்ளனர். 

இச்சிலையையும் இதன் அகோரப்பார்வையையும் கண்ட​ மக்கள் "அரோகரா,அரோகரா​" என்ற​ நாமத்துடன் கதறி அழுதுள்ளனர். அதன்பின்பு பூசகர்களினால் அச்சிலையைத் தூய​ பட்டுக்களால் மூடி வெளியே எடுத்து அச்சிலையை வேப்பமரத்தடியில் வைத்து பந்தலிட்டு பூஜை செய்து வந்தனர்.

அதே கிறிஸ்தவரின் கனவில் மீண்டும் தோன்றிய​ அம்பாள் தன்னை எடுத்த இடத்தில் வைத்து ஆலயம் அமைக்குமாறு பணித்ததால் அதை அன்றைய​ பரிபாலன​ சபையினரும் நிறைவேற்றினர் இவ்வாறு அமையப்பெற்று மக்களுக்கு அருள் பாலித்து வருகின்ற​ திருத்தலமே இந்த​ அகோரமாரியம்மன் ஆலயமாகும்.

18.06.16- மட்டக்களப்பில் கையெழுத்துப் போராட்டம்..

posted Jun 17, 2016, 12:51 PM by Habithas Nadaraja   [ updated Jun 17, 2016, 12:55 PM ]

ஊடகவியலாளரும் ஊடக சுதந்திரத்துக்கான செயற்பாட்டுக் குழுவின் அமைப்பாளருமான ப்ரெடி கமகே மீது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள தாக்குதலைக் கண்டித்தும் ஊடகவியலாளர்களை பாதுகாக்குமாறு கோரியும் இன்று மட்டக்களப்பு நகரிலுள்ள காந்தி பூங்காவுக்கு முன்பாக கையெழுத்துப் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
1-10 of 4168