06.01.19- ஹாங் கொங் முதலீட்டாளர் குழுவினர் இரா.சம்பந்தன்னுடன் சந்திப்பு..

posted Jan 5, 2019, 6:23 PM by Habithas Nadaraja
ஹாங் கொங் முதலீட்டாளர் குழுவினர்  திருகோணமலை  உத்தேச அபிவிருத்தி திட்டங்கள் தொடர்பில்  தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் கௌரவ இரா .சம்பந்தன் அவர்களை  சந்தித்து கலந்துரையாடினர். 
Comments