07.09.19- உயர்தர பரீட்சை விடைத்தாள் மதிப்பீடு - 4 பாடசாலைகள் அடுத்த மாதம் திறப்பு..

posted Sep 7, 2019, 9:17 AM by Habithas Nadaraja

கல்வி பொது தராதர உயர்தர பரீட்சை விடைத்தாள்களை மதிப்பீடு செய்யும் இரண்டாம் கட்ட பணி மத்திய நிலையங்களாக பயன்படுத்தப்பட்ட 28 பாடசாலைகளில் 4 பாடசாலைகள் மாத்திரம் எதிர்வரும் 15 ஆம் திகதி தொடக்கம் அடுத்த மாதம் 1 ஆம் திகதி வரையில் முழுமையாக மூடப்படிருக்கும் என்று கல்வி அரமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த பாடசாலைகள் மீண்டும் அடுத்த மாதம் 2 ஆம் திகதி திறக்கப்படும். ஏனை 24 பாடசாலைகள் பகுதியளவில் மூடப்பட்டு விடைத்தாள் மதிப்பீடு இடம்பெறும் என்று கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.


Comments