07.11.18- அமெரிக்கதூதுவர் அலைனாடெப்ளிட்ஸ் அவர்களுக்கும் எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கும் இடையிலான சந்திப்பு..

posted Nov 6, 2018, 5:42 PM by Habithas Nadaraja   [ updated Nov 6, 2018, 5:54 PM ]
இலங்கைக்கான அமெரிக்கதூதுவர் அலைனாடெப்ளிட்ஸ் அவர்கள் எதிர்க்கட்சி தலைவரும் தமிழ்தேசியகூட்டமைப்பின் தலைவருமான இரா.சம்பந்தன் அவர்களை கொழும்பிலுள்ள அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தது கலந்துரையாடினார்.

நாட்டின் தற்போதைய நிலவரம் தொடர்பில் தூதுவரை தெளிவுபடுத்திய இரா. சம்பந்தன் அவர்கள் கடந்த வாரத்தில் பிரதமரை நீக்கியமை உள்ளடங்கலாக இடம்பெற்ற சம்பவங்கள் அரசியலமைப்பிற்குவிரோதமானவையாகும் எனத்தெரிவித்தார். மேலும் பாராளுமன்றம் கூடுவதனை காலந்தாழ்ந்த்தும் செயலானது ஜனநாயக விழுமியங்களுக்கு எதிராகசெய்யப்பட்ட ஒரு செயலை கட்சிதாவும் நபர்களுக்கு பல்வேறு பதவிகளையும் வேறுகாரியங்களையும் கொடுத்து சட்டபூர்வமான ஒன்றாக காட்டுவதற்கு வழிவகுக்கின்றது எனவும் தெரிவித்தார். 

மேலும்உடனடியாகசெயற்பட்டுபாராளுமன்றத்தினைகூட்டுவதற்கானநடவடிக்கைகளைஎடுக்குமாறுதான்
சபாநாயகரைஎழுத்துமூலமாககேட்டுக்கொண்டதனையும் இரா.சம்பந்தன்அவர்கள்எடுத்துக்கூறினார்.

அரசாங்கமானது தமிழ்மக்களின் பிரச்சினைகளை போதியளவுகையாளவில்லை எனதெரிவித்த இரா.சம்பந்தன் அவர்கள்,அரசியல் கைதிகளின் விடுதலை, மீள்குடியேற்றம் புனர்வாழ்வு, படையினர்வசமுள்ளகாணிகள்விடுவிப்பு, காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின்பிரச்சினை, போன்றவிடயங்களில்அரசாங்கம்மந்தகதியிலேயேசெயற்பட்டதுஎனவும்தெரிவித்தார்.இந்தவிடயங்களில்போதியளவுமுன்னேற்றம்
காணப்படாமையானதுதமிழ்மக்களின்மத்தியில்ஒருஅதிருப்தியைஏற்படுத்தியுள்ளதுஎன்பதனையும்சுட்டிக்காட்டினார்.

தமிழ்மக்களின்பிரச்சினைக்குபிளவுபடாதபிரிக்கமுடியாதநாட்டிற்குள்உண்மையானஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியதீர்வொன்றினை
அடைவதுஅத்தியாவசியம்என்பதனைவலியுறுத்தியஇராசம்பந்தன்அவர்கள்,அத்தகையதீர்வினைஅடையமுடியாதபட்சத்தில்இந்தநாடுஎதிர்நோக்கியுள்ளஎந்தவொருபிரச்சினைக்கும்தீர்வுகாணமுடியாதுபோகும்எனவும்தெரிவித்தார்.மேலும்இலங்கைஅரசாங்கமானதுசர்வதேசத்திற்கும்ஐ.நா.மனிதஉரிமைபேரவைக்கும்வழங்கியவாக்குறுதிகளைநிறைவேற்றும்நோக்கில்அமெரிக்காதொடர்ந்தும்இலங்கைதொடர்பில்ஆக்கபூர்வமானபங்களிப்பினைகொடுக்கவேண்டும்எனதூதுவரைதமிழ்தேசியகூட்டமைப்பின்தலைவர்கேட்டுக்கொண்டார்.

இதன்போதுகருத்துதெரிவித்தஅமெரிக்கதூதுவர், 

ஜனநாயக வழிமுறைகள் பின்பற்றப்படுவதனை அமெரிக்காவலியுறுத்துகின்றது எனவும் தற்போது நிலவும் சூழ்நிலைக்கு ஜனநாயக வழிமுறைகள் மூலம்தீர்வு காணப்படவேண்டும் எனவும்வலியுறுத்தினார். 

மேலும்ஐ.நா.மனிதஉரிமைபேரவைதீர்மானத்தின்நோக்கத்திற்கும்அதன்நடைமுறைப்படுத்தலிற்கும்அமெரிக்காதொடர்ந்தும்அர்ப்பணிப்புடன்செயற்படும்எனவும்உறுதியளித்தார்.

சுமார்ஒருமணிநேரம்இடம்பெற்றஇந்தசந்திப்பில்அமெரிக்கதூதுவரோடுஅமெரிக்கதூதரகத்தின்பிரதிபொறுப்பாளர்ரொபேர்ட்ஹில்டன்
மற்றும்அரசியல்பிரிவின்பொறுப்பாளர்அந்தனிரென்சூலிஆகியோர்கலந்துகொண்டிருந்தனர்.


Comments