உமது செய்திகள்,வாழ்த்துக்கள்,ஆக்கங்கள்,அறிவிப்புக்கள்,கலாசாரம் மற்றும் அறிவியல் என்பன எமது இணையதளத்தில் இடம்பெறவேண்டுமென நீங்கள் விரும்பினால் கீழே காணப்படும் எமது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புங்கள்.
மேலும் நீங்கள் எமது முகப்புத்தக(Facebook) பக்கத்திற்கும் உமது செய்திகளை அனுப்ப முடியும்.

மின்னஞ்சல் முகவரி:   info@karaitivunews.com

முகப்புத்தகம்(Facebook) : இங்கே அழுத்துங்கள்