29.04.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Apr 28, 2017, 6:07 PM by Habithas Nadaraja


காரைதீவு 06 ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த திரு.திருமதி.சுந்தரலிங்கம் இராஜசுகந்தினி  தம்பதிகளின் செல்வப்புதல்வி
 ​செல்வி.சு.மிதுஷ்னா
தனது 02வது பிறந்த தினத்தை குடும்பத்தாருடன் 28.04.2017அன்று கொண்டாடினார்.

இவரை  பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ  குடும்பத்தவா்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனா்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.


05.04.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Apr 4, 2017, 6:04 PM by Habithas Nadaraja   [ updated Apr 4, 2017, 6:52 PM ]


காரைதீவை பிறப்பிடமாகவும், கொழும்பை வசிம்பிடமாகவும் கொண்ட திரு.திருமதி.கஜேந்திரன் ஜெயறஞ்சனி தம்பதியினரின் 
கனிஸ்ட  புதல்வி  ​செல்வி ..அபிஹாஸினி 
தனது 01வது பிறந்த தினத்தை  தனது இல்லத்தில் குடும்பத்தாரோடு (04.04.2017) வெகு விமர்சியாகக் கொண்டாடினார்.

இவரை  பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ  குடும்பத்தவா்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனா்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.26.03.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Mar 26, 2017, 3:04 AM by Habithas Nadaraja


காரைதீவு 07 ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த திரு.திருமதி.பரமலிங்கம் சாந்திஸ்வரி  தம்பதிகளின் செல்வப்புதல்வன்
 ​செல்வன்..டுயித்தன்
தனது 01வது பிறந்த தினத்தை குடும்பத்தாருடன் 22.03.2017அன்று கொண்டாடினார்.

இவரை  பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ  குடும்பத்தவா்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனா்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.


22.03.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Mar 22, 2017, 10:23 AM by Habithas Nadaraja

காரைதீவைச் சேர்ந்த திரு.திருமதி. தர்ஜன் திரேணுகஜினி  தம்பதிகளின் செல்வப்  புதல்வன் 
 செல்வன்  த.அகர்ஜான்
தனது 01வது பிறந்த தினத்தை குடும்பத்தாருடன் மட்டக்களப்பில் 14.03.2017 அன்று கொண்டாடினார்.

இவரை  பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ குடும்பத்தவா்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனா்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.


04.03.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்து..

posted Mar 3, 2017, 6:21 PM by Habithas Nadaraja

காரைதீவு 07ம் பிரிவை சேர்ந்த செல்வன் ஞா.அருள்வேல் தனது 26வது பிறந்ததினத்தை இன்று (04-03-2017) இல்லத்தில் 
தனது குடும்பத்தார் மற்றும் நண்பர்களுடன் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடுகின்றார்.

               இவரை பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ GoogLe GuYs குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனர்.
                                                             இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.


17.02.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Feb 16, 2017, 5:48 PM by Habithas Nadaraja

காரைதீவு 01 ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த திரு.திருமதி.திருக்குமார் சுகந்தினி தம்பதிகளின் செல்வப்புதல்வி 
 ​செல்வி.தி.எதிக்சனா
தனது 01வது பிறந்த தினத்தை குடும்பத்தாருடன் 16.02.2017 அன்று கொண்டாடினார்.

இவரை  பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ  குடும்பத்தவா்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனா்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் எதிக்சனா ..


13.02.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Feb 13, 2017, 5:12 AM by Habithas Nadaraja

காரைதீவு 11ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த திரு.திருமதி. சிறிதரன் நெசாந்தினி செல்வப்  புதல்வன் 
 செல்வன்  சி.தேருக்சன் 
01வது பிறந்த தினத்தை குடும்பத்தாருடன் 12.02.2017 அன்று கொண்டாடினார்.

இவரை  பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ குடும்பத்தவா்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனா்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.
12.02.17- திருமண வாழ்த்துக்கள்..

posted Feb 12, 2017, 1:42 AM by Habithas Nadaraja


பாஸ்கரன் - ஜனனி 

காரைதீவுவை சேர்ந்த திருமதி சண்முகநாதன் அழகம்மா தம்பதியினரின் 
 புதல்வன் .பாஸ்கரன்   அவர்களும், 
கல்முனையைச்   சேர்ந்த  
திருமதி விஜயராசா அன்னேசம்  தம்பதியினரின்  புதல்வி  வி.ஜனனி அவர்களும்


09.02.2017  திருமண பந்தத்தில் இணைந்து கொண்டனர்.  தம்பதிகளை பல்லாண்டு காலம் சீரும் 
சிறப்பும் பெற்று வாழ குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றார்கள். 

இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.com சார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.

திருமண வாழ்த்துக்கள்..பாஸ்கரன் ஜனனி


07.02.17- 60ஆவது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Feb 6, 2017, 5:20 PM by Habithas Nadaraja

காரைதீவு 11ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த திருமதி வள்ளியம்மை சற்குணம் தனது 60ஆவது பிறந்த நாளை கனடாவில் (ONTARIO) தனது மகள் திருமதி.உதயாழினி சந்திரசேகர அவர்களின் வீட்டில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினார். 
இவர்களுடன் காரைதீவைச் சேர்ந்த பல உறவுகளும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து வாழ்த்தியிருந்தனர்.

இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.

 நந்தினி சஞ்சீவ்

60ஆவது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..


மேலதிக படங்களுக்கு


05.01.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Feb 5, 2017, 9:57 AM by Habithas Nadaraja   [ updated Feb 5, 2017, 10:00 AM ]

 திரு.திருமதி. டமேஷ்  தம்பதிகளின் செல்வப்  புதல்வி  
 செல்வி ட.நிவுஷா
01வது பிறந்த தினத்தை குடும்பத்தாருடன் 04.02.2017 இன்று கொண்டாடுகின்றார்.

இவரை  பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ குடும்பத்தவா்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனா்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.

பிறந்தநாள் வாழ்த்து செல்வி ட.நிவுஷா


மேலதிக படங்களுக்கு


1-10 of 920