07.07.17- 77வது பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Jul 6, 2017, 6:05 PM by Habithas Nadaraja

காரைதீவு 08ம் பிரிவை சேர்ந்த திருமதி.இலட்சுமியம்மாள் மார்க்கண்டு தனது 77வது பிறந்ததினத்தை 
இன்று தனது இல்லத்தில்,குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களுடன் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடுகின்றார்.

அவரை பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டு காலம் வாழ குடும்பத்தவர்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனர். 
அவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.com சார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.01.07.17- திருமண வாழ்த்து..

posted Jul 1, 2017, 4:10 AM by Habithas Nadaraja   [ updated Jul 1, 2017, 4:13 AM ]

திரு.திருமதி.பிரதாப் பிரேமினி அவர்கள் திருமண பந்தத்தில் இணைந்து கொண்டனர்.
இவர்களை குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் பல்லாண்டு காலம் வாழ வாழ்த்துகின்றார்கள்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.com சார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.

01.07.17- பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Jul 1, 2017, 3:38 AM by Habithas Nadaraja

எமது இணைய​தள உறுப்பினர் திரு. புவனேந்திரன்-நிரோசன் தனது 22வது பிறந்ததினத்தை 
இன்று தனது இல்லத்தில்  இணைய​தள நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களுடன் 
வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினார்.

அவரை பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டு காலம் வாழ குடும்பத்தவர்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனர். 
அவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.com சார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.


27.06.17- 2வது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Jun 27, 2017, 1:21 PM by Habithas Nadaraja

காரைதீவு 04ம் பிரிவை சேர்ந்த திரு திருமதி கோபிகாந்த் அகல்யா தம்பதிகளின் 
செல்வப் புதல்வி செல்வி கோ.அட்ஷரா தனது 2வது பிறந்ததினத்தை (24-06-2016) தனது இல்லத்தில் தனது 
குடும்பத்தாருடன் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினார்.

                            இவரை பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ குடும்பத்தவா்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனர். 
                                                     இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.com சார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.


03.06.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் செல்வி லி.ஹரிகாஹர்ஷி..

posted Jun 2, 2017, 7:27 PM by Habithas Nadaraja   [ updated Jun 2, 2017, 7:29 PM ]


காரைதீவு சேர்ந்த திரு.திருமதி.திரு.திருமதி.லிங்கேஸ்வரன்  தம்பதிகளின் செல்வப்புதல்வி
 ​செல்வி.லி.ஹரிகாஹர்ஷி
தனது 03வது பிறந்த தினத்தை குடும்பத்தாருடன் கொண்டாடினார்.

இவரை  பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ  குடும்பத்தவா்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனா்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.29.04.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Apr 28, 2017, 6:07 PM by Habithas Nadaraja


காரைதீவு 06 ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த திரு.திருமதி.சுந்தரலிங்கம் இராஜசுகந்தினி  தம்பதிகளின் செல்வப்புதல்வி
 ​செல்வி.சு.மிதுஷ்னா
தனது 02வது பிறந்த தினத்தை குடும்பத்தாருடன் 28.04.2017அன்று கொண்டாடினார்.

இவரை  பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ  குடும்பத்தவா்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனா்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.


05.04.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Apr 4, 2017, 6:04 PM by Habithas Nadaraja   [ updated Apr 4, 2017, 6:52 PM ]


காரைதீவை பிறப்பிடமாகவும், கொழும்பை வசிம்பிடமாகவும் கொண்ட திரு.திருமதி.கஜேந்திரன் ஜெயறஞ்சனி தம்பதியினரின் 
கனிஸ்ட  புதல்வி  ​செல்வி ..அபிஹாஸினி 
தனது 01வது பிறந்த தினத்தை  தனது இல்லத்தில் குடும்பத்தாரோடு (04.04.2017) வெகு விமர்சியாகக் கொண்டாடினார்.

இவரை  பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ  குடும்பத்தவா்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனா்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.26.03.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Mar 26, 2017, 3:04 AM by Habithas Nadaraja


காரைதீவு 07 ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த திரு.திருமதி.பரமலிங்கம் சாந்திஸ்வரி  தம்பதிகளின் செல்வப்புதல்வன்
 ​செல்வன்..டுயித்தன்
தனது 01வது பிறந்த தினத்தை குடும்பத்தாருடன் 22.03.2017அன்று கொண்டாடினார்.

இவரை  பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ  குடும்பத்தவா்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனா்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.


22.03.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Mar 22, 2017, 10:23 AM by Habithas Nadaraja

காரைதீவைச் சேர்ந்த திரு.திருமதி. தர்ஜன் திரேணுகஜினி  தம்பதிகளின் செல்வப்  புதல்வன் 
 செல்வன்  த.அகர்ஜான்
தனது 01வது பிறந்த தினத்தை குடும்பத்தாருடன் மட்டக்களப்பில் 14.03.2017 அன்று கொண்டாடினார்.

இவரை  பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ குடும்பத்தவா்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனா்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.


04.03.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்து..

posted Mar 3, 2017, 6:21 PM by Habithas Nadaraja

காரைதீவு 07ம் பிரிவை சேர்ந்த செல்வன் ஞா.அருள்வேல் தனது 26வது பிறந்ததினத்தை இன்று (04-03-2017) இல்லத்தில் 
தனது குடும்பத்தார் மற்றும் நண்பர்களுடன் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடுகின்றார்.

               இவரை பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ GoogLe GuYs குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனர்.
                                                             இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.


1-10 of 925