17.02.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Feb 16, 2017, 5:48 PM by Habithas Nadaraja

காரைதீவு 01 ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த திரு.திருமதி.திருக்குமார் சுகந்தினி தம்பதிகளின் செல்வப்புதல்வி 
 ​செல்வி.தி.எதிக்சனா
தனது 01வது பிறந்த தினத்தை குடும்பத்தாருடன் 16.02.2017 அன்று கொண்டாடினார்.

இவரை  பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ  குடும்பத்தவா்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனா்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் எதிக்சனா ..


13.02.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Feb 13, 2017, 5:12 AM by Habithas Nadaraja

காரைதீவு 11ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த திரு.திருமதி. சிறிதரன் நெசாந்தினி செல்வப்  புதல்வன் 
 செல்வன்  சி.தேருக்சன் 
01வது பிறந்த தினத்தை குடும்பத்தாருடன் 12.02.2017 அன்று கொண்டாடினார்.

இவரை  பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ குடும்பத்தவா்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனா்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.
12.02.17- திருமண வாழ்த்துக்கள்..

posted Feb 12, 2017, 1:42 AM by Habithas Nadaraja


பாஸ்கரன் - ஜனனி 

காரைதீவுவை சேர்ந்த திருமதி சண்முகநாதன் அழகம்மா தம்பதியினரின் 
 புதல்வன் .பாஸ்கரன்   அவர்களும், 
கல்முனையைச்   சேர்ந்த  
திருமதி விஜயராசா அன்னேசம்  தம்பதியினரின்  புதல்வி  வி.ஜனனி அவர்களும்


09.02.2017  திருமண பந்தத்தில் இணைந்து கொண்டனர்.  தம்பதிகளை பல்லாண்டு காலம் சீரும் 
சிறப்பும் பெற்று வாழ குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றார்கள். 

இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.com சார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.

திருமண வாழ்த்துக்கள்..பாஸ்கரன் ஜனனி


07.02.17- 60ஆவது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Feb 6, 2017, 5:20 PM by Habithas Nadaraja

காரைதீவு 11ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த திருமதி வள்ளியம்மை சற்குணம் தனது 60ஆவது பிறந்த நாளை கனடாவில் (ONTARIO) தனது மகள் திருமதி.உதயாழினி சந்திரசேகர அவர்களின் வீட்டில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினார். 
இவர்களுடன் காரைதீவைச் சேர்ந்த பல உறவுகளும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து வாழ்த்தியிருந்தனர்.

இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.

 நந்தினி சஞ்சீவ்

60ஆவது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..


மேலதிக படங்களுக்கு


05.01.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Feb 5, 2017, 9:57 AM by Habithas Nadaraja   [ updated Feb 5, 2017, 10:00 AM ]

 திரு.திருமதி. டமேஷ்  தம்பதிகளின் செல்வப்  புதல்வி  
 செல்வி ட.நிவுஷா
01வது பிறந்த தினத்தை குடும்பத்தாருடன் 04.02.2017 இன்று கொண்டாடுகின்றார்.

இவரை  பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ குடும்பத்தவா்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனா்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.

பிறந்தநாள் வாழ்த்து செல்வி ட.நிவுஷா


மேலதிக படங்களுக்கு


01.02.17- திருமண வாழ்த்துக்கள்..

posted Jan 31, 2017, 5:43 PM by Habithas Nadaraja   [ updated Jan 31, 2017, 5:55 PM by P Niroshan ]

அஜந்தன் - கோகுலதர்சினி

காரைதீவுவை சேர்ந்த திருமதி.  மல்லிகாதேவி மயில்வாகனம் தம்பதியினரின் 
 புதல்வன் ம.அஜந்தன்  அவர்களும், 
காரைதீவுவை  சேர்ந்த  
திருமதி.  அன்னலெட்சுமி பரநிபசிங்கம் தம்பதியினரின்  புதல்வி  ப.கோகுலதர்சினி அவர்களும்

28.01.2017  திருமண பந்தத்தில் இணைந்து கொண்டனர்.  தம்பதிகளை பல்லாண்டு காலம் சீரும் 
சிறப்பும் பெற்று வாழ குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றார்கள். 

இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.com சார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.


shanjanaa studio 0777906663அஜந்தன் - கோகுலதர்சினி


மேலதிக படங்களுக்கு

20.01.16- திருமண வாழ்த்துக்கள்..

posted Jan 20, 2017, 2:02 AM by Habithas Nadaraja   [ updated Jan 20, 2017, 2:28 AM ]

றேனுசன் - ஜனாத்தனா

களுவாஞ்சிக்குடியை சேர்ந்த  திரு.திருமதி.  நடேஸ்வரன் அனுலாவதி தம்பதியினரின் 
 புதல்வன்  ந.றேனுசன்  அவர்களும், 
காரைதீவுவை  சேர்ந்த  
திரு.திருமதி. கந்தசாமி பரமேஸ்வரி தம்பதியினரின்  புதல்வி  .ஜனாத்தனா அவர்களும்

19.01.2017  திருமண பந்தத்தில் இணைந்து கொண்டனர்.  தம்பதிகளை பல்லாண்டு காலம் சீரும் 
சிறப்பும் பெற்று வாழ குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றார்கள். 

இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.com சார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.


shanjanaa studio 0777906663

திருமண வாழ்த்துக்கள் றேனுசன் - ஜனாத்தனா..


மேலதிக படங்களுக்கு


19.01.16- பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Jan 19, 2017, 12:24 AM by Habithas Nadaraja   [ updated Jan 19, 2017, 12:26 AM ]

 திரு.திருமதி. சிறிகாகாந்தன் சுசிகலாதேவி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் 
 செல்ன் சி .மீநோசித்
03வது பிறந்த தினத்தை குடும்பத்தாருடன் 19.01.2017 இன்று கொண்டாடுகின்றார்.

இவரை  பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ குடும்பத்தவா்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனா்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.

19.01.17- பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..

posted Jan 19, 2017, 12:11 AM by Habithas Nadaraja   [ updated Jan 20, 2017, 9:02 AM ]

 திரு.திருமதி. லீயோரஜ் தனிஸ்ட்ரலா தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் 
 செல்ன் லீ.அக்ஸயன்
01வது பிறந்த பிறந்த தினத்தை குடும்பத்தாருடன் 18.01.2017 அன்று கொண்டாடினார்.

இவர்களை  பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ குடும்பத்தவா்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனா்.
இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.comசார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.14.01.17- பொங்கல் வந்தது.. பொங்கும் மங்கலம்.. இனிய​ தைத்திருநாள்​ வாழ்த்துக்கள்..

posted Jan 13, 2017, 5:16 PM by Habithas Nadaraja

பொங்கல் வந்தது.. பொங்கும் மங்கலம்.. எங்கும் தங்கிடப் பொங்கல் வந்தது..

தை ஒன்றிலே மலர்ந்திடும் தைப்பொங்கல் தைத் திருநாள் தரைமெழுகிக் கோலமிட்டுமாவிலை தோரணம் ஆங்கசைய கலம் தாங்கிட அடுப்பமைத்துப் புதுக்கலம் அதிலேற்றி பகலவன் முகம் நோக்கிக் கலம் அமைய பகலவனும் கலம் நோக்க கலத்தினுட் பால் பொங்கிடுக் பொலிவு கண்டு பகலவன் முகம் மலர செந்நெல்லரிசியுடன் இனிய பலபண்டங்கள் சேர்த்திட்டு நல்லமுதக்கி பகலவனுக்கே படையல் செய்து படையலல் பங்கேற்று சுற்றம் சூழ ஆங்கமர்ந்து அமுதுண்போம்.

அவ்வகையில் இன்றைய தினம் தைத்திருநாளை கொண்டாடும் அனைத்து இணையத்தள வாசகர்களுக்கும் Karaitivunews.comஇன்
இதயம் கனிந்த தைத்திருநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.


1-10 of 915