16.12.17- திருமண வாழ்த்துக்கள்..

posted Dec 16, 2017, 3:25 AM by Habithas Nadaraja   [ updated Dec 16, 2017, 3:49 AM ]
திரு.திருமதி.சுகிர்தன் கிருஷ்ணவதனிஅவர்கள் (14.12.2017) திருமண பந்தத்தில் இணைந்து கொண்டனர்.
இவர்களை குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரும் பல்லாண்டு காலம் வாழ வாழ்த்துகின்றார்கள்.

இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivunews.com சார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.

Comments